Till sidans huvudinnehåll
teaterscenen på Hagateatern, lila gardinder där det står en röd väska på scenen

Kreativa verksamheter


En del av stadens uppdrag är att skapa goda villkor för kulturaktörer och konstnärer och stärka infrastrukturen för de kulturella näringarna. Kreativa verksamheter bidrar till en kreativ stad, genom att det i en tolerant, tillåtande och nätverkande miljö skapas utrymme för innovation.

Vad?

Kreativa verksamheter innefattar kreativa näringar, självorganiserade verksamheter, enskilda konstnärer, kulturföreningar och kulturaktörer i Göteborg.

Var?

Under 2020 genomförde kulturförvaltningen en undersökning som visade att de flesta av Göteborgs kulturverksamheter finns i de centrala delarna av staden på båda sidorna älven, från Älvsborgsbron i väster till Gamlestan/Kålltorp i öster. Det följer i stort Göteborgs äldre stads- och industribebyggelse, och visar att äldre kulturmiljöer har betydelse för det fria kulturlivet. 2022 gjordes en kompletterande undersökning för att få in fler svar från förortsområden och bredda bilden av kulturgöteborg.

Varför?

Att bevaka och analysera kreativa verksamheter som ett specifikt kulturvärde syftar till att skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna och att i förlängningen utveckla och stärka infrastrukturen för de kulturella och kreativa näringarna.

Genom att kartlägga var i Göteborg kreativa verksamheter samlas kan man visa att dessa verksamheter genererar värden för en specifik plats eller ett visst område. Det syns då också att det finns ett samspel mellan mer etablerade kreativa verksamheter och nya kreativa verksamheter.

Hur?

I undersökningen som gjordes 2020 fick stadens fria kulturutövare berätta var deras lokaler fanns och vilken verksamhet som bedrevs. Resultatet har redan använts som faktaunderlag i Göteborgs Stads nya översiktsplan, och kommer framöver användas i andra sammanhang där förutsättningar för kreativa verksamheter lyfts. I den kompletterande undersökningen användes uppsökande arbete som metod.

Vem?

Kulturförvaltningen har i uppdrag att inventera och stödja det fria kulturlivet i staden. Enheten Kulturstrategiska arbetar med metodutveckling och analys för att bidra till det uppdraget.

För dig som vill veta mer

Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg

Var görs kulturen - Kompletterande kartläggning 2022

Kontakt

Kulturstrategiska enheten, kulturförvaltningen

Telefonnummer: 031-365 00 00

E-post: kultur@kultur.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}