Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
kortedalakrokodilen där ett par barnfötter står på skulpturen

Konst i stadsutvecklingen


Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborg. Sedan 2013 avsätter därför byggande förvaltningar och bolag inom staden minst en procent av byggkostnaderna för konstgestaltning när de bygger nytt, bygger om eller bygger till.

Vad?

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer.

En yrkesverksam konstnär får i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Syftet med enprocentregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer.

En yrkesverksam konstnär får i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstgestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Var?

I Göteborg hittar du offentlig konst överallt, till exempel finns det idag runt 1 500 offentliga utomhuskonstverk i staden. På Konstkartan Göteborg kan du läsa om drygt 370 av dem, där hittar du också många av de konstgestaltningar som tillkommit genom enprocentregeln sedan 2013.

Konstkartan Göteborg

Varför?

Konsten spelar en viktig roll i vårt demokratiska samhälle eftersom den möjliggör för en mängd olika röster att komma till tals i det offentliga rummet. När konsten får vara fri kan den förflytta tankar och gränser och få oss att förstå vår historia, samtid och framtid.

Konstnärer tillför nya, oväntade synsätt, bidrar till att kreativa processer skapas och kan öka utrymmet för innovativa lösningar i stadsutvecklingsprojekt.

Hur?

Nya konstgestaltningar tas fram i ett nära samarbete mellan byggansvariga, konstsakkunniga och konstnärer. I processen tas hänsyn till både den fysiska platsen, invånarna och de sociala relationerna. Konstnärlig integritet och oberoende främjas så att en stor variation konstnärliga uttryck och perspektiv kan ta plats i stadsrummet.

Vem?

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslutade att införa enprocentregeln 2013. I samband med beslutet tilldelades kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentregeln. Kulturförvaltningen, genom enheten Göteborg Konst har det operativa uppdraget att processleda och följa upp den.

Göteborg Konst

Kontakt

Göteborg Konst, kulturförvaltningen

E-post: goteborgkonst@kultur.goteborg.se


För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}