Till sidans huvudinnehåll
Bild på cyklist med ryggsäck som stannar till vid rödljus

Trafikinformation för Frihamnen-Lindholmen

Från och till kan det förekomma störningar i trafiken med hänsyn till utbyggnaden av sträcken Frihamnen - Lindholmen. Här kan du ta del av störningar som kan förekomma.

Trafiknytt

 • Infart till Regnbågsgatan avstängd från 15 juli 2024 - tills vidare

  I syfte att underlätta för situationen med köbildning i rusningstrafik från Lundbyleden in till Lindholmsallén kommer projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen att tills vidare stänga infarten vid cirkulationsplatsen på Andromedagatan in mot Regnbågsgatan i Lindholmsallén. Avstängningen gäller från 15 juli och fram till spårprojektets slut vintern 2025/2026.
 • Parkeringskarta för Frihamnen-Lindholmen

  Karta som visar var de olika parkeringsplatserna finns i området kring Frihamnen-Lindholmen
 • Arbete i Frihamnen-Hisingsbron, 2 april-15 september 2024

  Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026. Den 2 april – 15 september genomförs förberedande arbeten med att koppla på den nya spårvägen från Hisingsbron till Frihamnen, bl.a. genom installation av spårväxlar.
 • Arbete i Lindholmsallén, 8 april 2024 - 19 december 2025

  Med start från 8 april kommer busstrafiken i Lindholmsallén att flyttas ut i det allmänna körfältet och samsas med biltrafiken. Det innebär att det endast blir ett körfält i vardera riktningen i Lindholmsallén. Den här omledningen kommer att vara bestående fram tills att den nya spårvägen och gatan för citybuss i Lindholmsallén är färdigbyggd december 2025. Omledningen kan komma att innebära längre restid både för kollektiv- och biltrafik i högtrafik.
 • Trafiknytt om Lindholmsallén, vecka 8-14 (19 feb-1 april) 2024

  Just nu pågår arbetet med att bygga körfält för citybuss och ny spårväg mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klar årsskiftet 2025/2026.
 • Trafiknytt om Lindholmsallén - nya vatten och avloppsledningar läggs, pågår februari - maj 2024

  Arbetet görs på parkeringen norr om Bra Sommarmöbler och på södra sidan av Lindholmsallén, nr 26 till 28. Det innebär att ett av körfälten på södra sidan stängs av och trafiken leds om till kollektivtrafikkörfältet och att hastigheten kommer att sänkas vid arbetsområdet. Parkeringsytorna kommer också tidvis att påverkas. Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om vid Lindholmsallén. Trafiken i området kommer att regleras med vägmärken eller flaggvakter.
 • Arbete vid Lindholmsallén 10, 2-30 januari 2024

  Under vecka 1 - 5, 2024 kommer entrén till Citadellet vid Lindholmsallén 10 att byggas om, vilket kommer att påverka gång- och cykeltrafik. Muren byggs om och trappan tas bort, rampen blir kvar sen när det är färdigställt.
 • 2023-01-16 - Arbete pågår i Lindholmsallén 22 januari - 30 april 2024

  Just nu pågår arbetet med att bygga körfält för citybuss och den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klar årsskiftet 2025/2026
 • Trafiknytt oktober 2023

  Vi gör plats för den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen. En del av förberedelserna inför byggnationen är att flytta träd från Lindholmsallén till en tillfällig plats. Träden kommer senare att återplanteras i Lindholmsallén.
 • Arbete i Lindholmsallén Väster 9 oktober - 30 november 2023

  Under vecka 41–48 kommer arbete pågå med att schakta för dagvattenledningar utmed Lindholmsalléns norra körbana fram till rondellen i västra änden. Motorfordonstrafik som kommer öster ifrån kommer att ledas om via Karlavagnsgatan. Gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik påverkas inte av detta arbete.

Hjälp till att minska biltrafiken från och med påsk i Lindholmsallén — ta cykeln i stället!

https://trafiken.nu/goteborg/cykelreseplanerare/


Karta som visar cykelvägar runt om i Göteborg

Förändringar i trafiken under vinter/vår 2024

Personer som cyklar på en cykeväg i staden
Göteborg växer

Så förändras trafiken under vinter och vår 2024

Vill du veta vad som händer i Göteborgstrafiken framöver? Här är Trafik Göteborgs lista över större trafikhändelser som kan påverka din resa.

Dokumentlista

Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}