Till sidans huvudinnehåll
Drönarbild som visar Avenyns övre gågata från luften. I bakgrunden syns Göteborgs konstmuseum.

Avenyn


Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Vad?

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn skrev i november 2021 under ett första samverkansavtal om att tillsammans ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata.
Under 2022 genomfördes en projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen. Fyra utvalda team fick lämna in sina förslag och hösten 2022 utsåg juryn Nyréns Arkitektkontor till vinnare.

Gestaltningsprogram: Stadsmiljöupprustning av Kungsportsavenyn (2012/2013)

Var?

Kungsportsavenyn är nästan en kilometer lång från Kungsportsbron till Poseidon på Götaplatsen. Det är drygt 40 meter mellan husfasaderna och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda.

Varför?

Det har nu gått 50 år sedan den senaste stora upprustningen av Avenyn. Syftet med projektet är att Avenyn ska återfå sin forna glans och bli en trygg, grön och spännande paradgata som motsvarar göteborgarnas och besökarnas förväntningar.

När?

Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling genomfördes under våren 2022 och under hösten utsågs en vinnare. Sedan våren 2023 pågår genomförandestudien som kommer ligga till grund för upprustningen.

Fortsatt tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar bedömde förslagen sommaren 2022.
  • Ett vinnande förslag utsågs i oktober 2022. Nyréns Arkitektkontor vann med förslaget AveNy.
  • Det vinnande förslaget AveNy utvecklas vidare under 2022 och 2023 i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli under 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026/2027.

Vem?

Stadsutvecklingsprojektet, som omfattar både Avenyn och Götaplatsen, är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden genom Göteborgs Stads budget för 2021, nu sedan 2023 är projektet överflyttat till stadsmiljönämnden. Uppdraget innebär att stadsmiljöförvaltningen driver och leder arbetet i bred samverkan med stadens förvaltningar och de privata aktörerna. Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5 medverkar i arbetet. Det gör också det kommunala fastighetsbolaget Higab som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Citysamverkan genom Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Läs mer på Avenyföreningens projektsida om upprustningen

Visualisering av uteserveringar på Avenyn.
Bild: Nyréns Arkitektkontor/Göteborgs Stad

Bilden är en visualisering för de framtida trottoarerna längs Avenyn. Uteserveringen är ett exempel på en till delar öppen och till delar väderskyddad uteservering, men än så länge finns inga beslut kring hur de exakt ska se ut. I genomförandestudien som pågår nu har beslut tagits att gatans trottoarer ska indelas i tre ungefär lika delar: En möblerbar zon närmast trafiken för planteringar och träd, ljus och konst, möbler och andra funktioner. Ett fem meter brett, rakt och tydligt gångstråk samt en zon längs fasaderna för uteserveringar och annat av mer kommersiellt slag.

Nyheter om Avenyn

Skulpturer i blank metall, den ena sträcker sig ut som ett rotsystem över ett torg. Den andra är placerad högst upp på tre smala pelare.

Liva Isakson Lundin får uppdraget att ta fram ett förslag på konstgestaltning till Avenyn

2023-05-11

Tidigare i våras utlystes uppdraget att ta fram ett skissförslag på ny konstgestaltning till Avenyn, i samband med att stråket genomgår en omfattande omvandling. Nu är det klart att konstnären Liva Is…

Liten del av Avenyn med ett cafe och strosande människor

Här är vinnande team och förslag för Aveny-tävlingen

2022-10-20

Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut. Nyréns Arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy. Tillsammans med staden, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund…

Kontakt

Birgitta Lööf

Processledare, stadsbyggnadsförvaltningen Göteborgs Stad
E-post: birgitta.loof@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}