Till sidans huvudinnehåll

Föroreningar i mark, vatten och byggnader

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade. Du är också skyldig att informera om förorenad mark och att anmäla de markarbeten du gör.

Om föroreningar i mark, vatten och byggnader

Om du ska köpa en fastighet, göra markarbeten eller avsluta en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar, är det viktigt att du tar reda på om marken och byggnader är förorenade.

Informera om upptäckt av föroreningar

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera miljöförvaltningen om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

Anmäl markarbete i förorenad mark

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljöförvaltningen i god tid.

Asfalt och tjärasfalt

Äldre asfalt lagd före mitten av 70-talet kan innehålla stenkolstjära, så kallad tjärasfalt. Stenkolstjära innehåller höga halter av ämnen som är miljö- och hälsoskadliga. Tjärasfalt måste därför hanteras med restriktioner.

Handlingsplan för förorenade områden 2023-2028

Inom Göteborgs kommun finns ett stort antal områden som är förorenade. Miljö-och klimatnämndens handlingsplan ska ge förutsättningar för att miljöförvaltningen ska kunna arbeta strategiskt med såväl konstaterat som potentiellt förorenade områden.
${loading}