Till sidans huvudinnehåll

Anmäl markarbete i förorenad mark

Om du planerar att göra markarbeten i ett förorenat område ska du anmäla det till miljöförvaltningen i god tid.

Miljöförvaltningen granskar och kräver åtgärder

Miljöförvaltningen granskar din anmälan och ställer krav på vilka försiktighetsåtgärder som behövs samt om du måste göra mer undersökningar eller annan kontroll. Vi ställer högre krav på eventuell sanering och skyddsåtgärder om marken ska användas för exempelvis förskola och bostäder än när det gäller mark inom ett industriområde eller inom vägområden.

Vi tar ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Slutrapport när markarbetet är klart

När markarbetet är klart ska du lämna en slutrapport som visar vad avhjälpandeåtgärden har gett för resultat och om den har gett önskad effekt. Rapporten ska innehålla analysresultat från slutproverna. Det ska framgå vem som har tagit hand om schaktmassor och annat material som körts bort från fastigheten.

Förorenade områden - faktablad från miljöförvaltningen

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att anmäla markarbeten i förorenad mark så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}