Till sidans huvudinnehåll

Lokaler för förskola, skola och fritidshem

Du måste alltid anmäla verksamhet i form av förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet till miljöförvaltningen. Det gäller vid start, utökade lokaler, flytt och ägarbyte.

Anmäl lokaler för förskola, skola och fritidshem

Den som ska starta någon form av förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet måste först anmäla det till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om man vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att det ska finnas rutiner och checklistor. Syftet är att hindra negativ miljöpåverkan och att se till att förskolebarn, skolelever och gymnasieelever inte utsätts för hälsorisker.
${loading}