Till sidans huvudinnehåll

Miljö- och hälsoskyddsregler för förskola, skola och fritidshem

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Det innebär att det ska finnas rutiner och checklistor. Syftet är att hindra negativ miljöpåverkan och att se till att förskolebarn, skolelever och gymnasieelever inte utsätts för hälsorisker.

Den som driver förskola, skola, gymnasium, fritidshem etc har ett ansvar att se till att verksamheten följer reglerna om miljö- och hälsoskydd i miljöbalken.

Egna rutiner för kontroll

Alla som har verksamhet i lokaler för barnomsorg och undervisning ska arbeta med egenkontroll enligt miljöbalken. Syftet är att se till att förskolebarn och skolelever inte utsätts för hälsorisker och att förebygga negativ miljöpåverkan. Det innebär att ni ska ha rutiner och checklistor för bland annat:

  • Underhåll och städning av lokalerna,
  • Hygien och smittskydd,
  • Hantering av avfall och kemikalier,
  • Ventilationskontroll.

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Exempel på ett städschema för skolor

Exempel på ett städschema för förskolor

På sidan Kemikalieredovisning finns information om hur man gör en kemikalieförteckning, exempel på förenklad kemikalieförteckning och en handledning om hur man fyller i den.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också information:

Städning i skola eller förskola – Till dig som är verksamhetsutövare och driver en skola eller förskola

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljöförvaltningen kontrollerar att er verksamhet lever upp till miljöbalkens krav och att ni har rutiner för att förhindra risker för hälsa och miljö. För detta betalar ni en tillsynsavgift, enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige.

Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

Anmälningsplikt

Den som ska starta någon form av förskola, skola, gymnasium eller fritidsverksamhet måste först anmäla det till miljöförvaltningen. Detsamma gäller om man vill göra förändringar i en verksamhet som redan är igång. Anmälningsplikten gäller alla verksamheter, både fristående och kommunala.

Anmäl verksamhet för förskola, skola och fritidshem

Hantering av livsmedel

Ska ni hantera livsmedel i någon form, till exempel tillaga eller servera mat, måste förskolan, fritidshemmet eller skolan dessutom vara registrerad hos miljöförvaltningen som livsmedelsverksamhet. Ni behöver ha kunskap om de regler som gäller, de risker som finns och hur man gör för att producera säker mat.

Registrera livsmedelsverksamhet

LivsmedelskontrollAvgifter för livsmedelskontroll

Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om lokaler för skola etc så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}