Till sidans huvudinnehåll
Ett barn undersöker med magnet, ett annat barn sitter i bakgrunden.

Starta och driva barnomsorg och skola

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller familjedaghem måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen. Här kan du både ansöka och anmäla din verksamhet och få reda på vilka regler som gäller för att driva verksamheten.

Starta barnomsorg och skola

Vill du starta förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) måste verksamheten uppfylla vissa krav, både när det gäller pedagogik och lokaler. Ska ni servera mat gäller dessutom särskilda krav för livsmedelshanteringen.

Starta och driva friliggande fristående fritidshem

Vill du starta friliggande fristående fritidshem behöver du ansöka om ett godkännande. Det är kommunen där du planerar att driva verksamheten som beslutar om du får godkänt. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Rutiner för upphandlade leverantörer och utbildningsanordnare inom vuxenutbildning

Rutinerna gäller för upphandlade leverantörer och utbildningsanordnare som bedriver Kommunal vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Tillsyn av förskolor

Här kan du läsa mer om den tillsyn som Göteborgs Stad gör för fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg. Tillsynen genomförs för att försäkra sig om att de fristående verksamheterna bedrivs på ett sätt som möter de ställda kraven på verksamheten. Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

${loading}