Till sidans huvudinnehåll

Ansök om serveringstillstånd

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Vilken sorts tillstånd du behöver beror på var, till vem och under hur lång period du vill servera alkohol. Här finns information om de olika tillstånden, vad det kostar att ansöka och vilka handlingar och intyg du måste skicka med. Använd gärna e-tjänsten som finns på varje ansökningssida.

Så går det till att söka serveringstillstånd

Börja med att läsa den här sidan. Här får du veta vad du behöver tänka igenom och förbereda innan du börjar fylla i själva ansökningsformuläret. Här får du också en överblick över ansökningsprocessen kring serveringstillståndet.

Ansök om serveringstillstånd för restaurang

Om du ska servera alkohol på en restaurang, bar eller liknande behöver du ett serveringstillstånd som gäller tills vidare, ett så kallat stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

Om du har en festvåning eller liknande som du hyr ut vid exempelvis bröllop eller andra fester behöver du ansöka om ett serveringstillstånd till slutet sällskap.

Stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet

Om du bedriver cateringverksamhet av mat, kan du även ansöka om att få servera alkohol.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Om du ska servera alkohol under en begränsad tid, som en konsert eller festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Ett tillfälligt serveringstillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Om du bara ska servera alkohol vid ett enstaka tillfälle eller under några dagar, kan du ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Provsmakningstillstånd

Bryggerier och andra tillverkare kan ansöka om ett särskilt tillstånd för provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker. Tillståndet heter Provsmakning vid tillverkningsställe.

Handlingar som krävs för att ansöka om serveringstillstånd

Du som vill servera alkohol behöver ansöka om ett serveringstillstånd. På den här sidan ser du de handlingar du ska skicka med din ansökan eller dokument du behöver för att uppdatera dina uppgifter.

Finansieringsplan för serveringstillstånd för restaurang

När du ansöker om serveringstillstånd behöver du visa hur finaniseringen av din verksamhet har gått till.  Här är ett exempel på vilka handlingar du kan behöva komplettera din ansökan med för att visa hur verksamheten finansieras.

Kunskapsprov för serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.
${loading}