Till sidans huvudinnehåll

Kunskapsprov för serveringstillstånd

För att få serveringstillstånd måste de personer som har inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som söker serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

Anmälan till kunskapsprov

När din ansökan om serveringstillstånd kommit in till tillståndsenheten gör vi en bedömning av vem eller vilka personer i din organisation som behöver göra provet.

Du kan inte boka tid för kunskapsprov om du inte har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd.

Ansök om serveringstillstånd

Din handläggare på tillståndsenheten hjälper dig med anmälan. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten som ger resultatet till tillståndsenheten. Du får veta ditt resultat av tillståndsenheten. Ett godkänt prov är giltigt i fem år.

Så här går provet till

Folkhälsomyndigheten har tagit fram provet. Provet gör du i miljöförvaltningens lokaler, på en surfplatta/i-pad som du får låna av oss.

Frågorna handlar om fyra områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75 procent godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel. Tiden för provet är högst 90 minuter.

Du kan göra provet muntligt

Du kan göra provet på svenska, engelska eller arabiska. Om du inte kan något av dessa språk, eller om du har läs- eller skrivsvårigheter (detta måste styrkas), kan du göra provet muntligt. Du kan då få göra provet med en auktoriserad tolk som bokas av tillståndsenheten.

Du kan göra omprov

Om du inte blir godkänd på provet har du möjlighet att göra omprov två gånger. Blir du trots det inte godkänd kan det betyda att du får avslag på din ansökan om serveringstillstånd.

Mer information om vad som gäller för provet och hur det går till hittar du på Folkhälsomyndigheten

Du kan också läsa om vad alkohollagen säger om kunskapsprov

Utbildning i alkohollagen

När du ska skriva provet behöver du ha kunskap om alkohollagen och anslutande föreskrifter, men det finns ingen specifik utbildning som du måste gå innan du skriver kunskapsprovet. 

Avgift för att göra provet

Det är Göteborgs Stads kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften.

  • Avgiften för provet är 1 570 kronor för varje gång du gör provet.
  • När du blivit inbokad för att skriva provet får du även en faktura.
  • Du betalar till Göteborg Stads bankgiro 338-7537
  • Du får inte tillbaka avgiften om du inte klarar provet.

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor om kunskapsprovet? Kontakta tillståndsenheten på miljöförvaltningen via telefon eller genom att boka ett möte med din handläggare.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}