Till sidans huvudinnehåll

Vägledning för exploatörer i plan- och byggprocessen


Är du exploatör, fastighetsägare eller byggherre och planerar att starta ett planarbete eller planerar för att söka bygglov? Här hittar du information som hjälper dig i processen.

Boka ett möte

Vill du prata med någon innan du påbörjar ett projekt ska du mejla kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se. Berätta vad du vill diskutera så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person för att ta dig vidare med planerna. 

Planarbete

Detaljplaner

En detaljplan anger var och hur högt man får bygga. Den anger även hur mark och vatten ska användas samt var det ska finnas parker och gator. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Vad är en detaljplan?

Planansökan

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Ansök om planbesked

Parallella processer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer

Parallella processer innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan förkortas med ett år. Erbjudandet gäller för detaljplaner som lever upp till vissa förutsättningar.

Parallella processer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer

Bygga

På sidan vad ska du bygga hittar du information om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Råd till dig som ska bygga hus vänder sig till dig som planerar att bygga ett en- eller tvåbostadshus.

Etablering, mark och lokaler

Hur staden arbetar med markanvisningar samt hur du ansöker om öppna markanvisningar

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}