Till sidans huvudinnehåll
Skapande verksamhet med tryck på tyg. Två personer i förkläde.

Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinder-området

Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Söka verksamhetsbidrag

Du som bedriver verksamhet inom funktionshinderområdet i Göteborg kan söka verksamhetsbidrag en gång om året. Bidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationers grundläggande verksamhet som ska underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationens planering.

Ansökningsguide för verksamhetsbidrag

Här hittar du instruktioner för hur du söker verksamhetsbidrag och vad som måste vara med i ansökan. Du kan också läsa vilka krav som ställs på organisationen som får stöd.

Söka utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. De kan beviljas till organisationer utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.
${loading}