Till sidans huvudinnehåll

Söka verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet


Du som bedriver verksamhet inom funktionshinderområdet i Göteborg kan söka verksamhetsbidrag en gång om året. Bidraget är ett ekonomiskt stöd till organisationers grundläggande verksamhet som ska underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationens planering.

Nämnden för funktionsstöd ger stöd till organisationer som uppfyller något av följande:

  • organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet
  • organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper
  • organisationer som bedriver medlemsvårdande verksamhet
  • organisationer vars verksamhet innebär stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.

Du kan inte söka verksamhetsbidrag för

  • verksamheter som består av partipolitiskt eller religiöst arbete eller uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Föreningen kan inte beviljas bidrag om den eller någon av dess företrädare

  1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
  2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
  3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt 1 eller 2
  4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket
  5. uppmuntrar till bruk av alkohol, tobak eller andra droger.

Så bedöms din ansökan

Alla ansökningar om verksamhetsbidrag bedöms utifrån Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället, samt nämnden för funktionsstöds anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet.

Så mycket pengar kan du ansöka om

Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket du kan ansöka om.

Ansökningstider

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2024  är 1 juni till 17 juli 2023.

Ansök via e-tjänsten

Du ansöker via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se , där du loggar in med e-legitimation. Läs ansökningsguiden innan du fyller i ansökan. Där står vilka underlag du behöver ha för att kunna skicka in ansökan.

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Ta i stället kontakt med en socialsekreterare inom funktionsstöd via telefon.

Så redovisar du verksamhetsbidrag

Om du blir beviljad stöd får du instruktioner för vad och hur du ska redovisa. Du redovisar via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag.

Ansökningsguide för verksamhetsbidrag

E-tjänst för ansökan om verksamhetsbidrag

Kontakt med förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Om du har frågor kan du alltid kontakta oss inför ansökan. Välkommen att kontakta oss via mejl eller telefon. 

Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet.

Riktlinje och Anvisning för bidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Nämnden för funktionsstöds anvisningar för föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Har du synpunkter eller frågor, välkommen att kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet.

Christina Matsdotter, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 55
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}