Till sidans huvudinnehåll

Ansökningsguide för verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet

Här hittar du instruktioner för hur du söker verksamhetsbidrag och vad som måste vara med i ansökan. Du kan också läsa vilka krav som ställs på organisationen som får stöd.

Du söker via e-tjänsten

Du söker verksamhetsbidrag genom att fylla i ansökan och bifoga bilagor via Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se .

Logga in med e-legitimation

Du loggar in i e-tjänsten med din privata e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka om ett konto där du loggar in med användarnamn och lösenord. Ansök om att skapa konto utan e-legitimation (manuell hantering, kan ta 5 - 7 arbetsdagar)

Obs! Du kan inte använda dina gamla uppgifter från bok.goteborg.se.

Registrera din organisation

Om organisationen ska söka bidrag för första gången måste den först registreras. Du behöver bara registrera din organisation en gång. Om organisationen tidigare erhållit bidrag så bör den redan finnas registrerad, annars registrerar du organisationen i e-tjänsten. På sidan Så använder du e-tjänsten för att söka föreningsbidrag och kulturstöd hittar du en film och en manual som visar hur du gör. Där finns också en övergripande manual för hur du använder e-tjänsten för att söka stöd.

Var inloggad med rätt roll

När du har registrerat din organisation kan du vara inloggad i e-tjänsten både som privatperson och som representant för organisationen. Du loggar alltid in som privatperson och byter sedan roll i systemet.

För att söka verksamhetsbidrag behöver du ha någon av användarrollerna: ordförande, kassör eller administratör. När du har valt rätt roll hittar du stödet under fliken ”Tillgängliga bidrag” och kan påbörja ansökan för ”verksamhetsbidrag funktionshinderområdet 2024”.

Detta ska vara med i ansökan

 1. Verksamhetsberättelse 2022 (Organisationens namn)
 2. Bokslut inkl. resultat- och balansräkning 2022 (Organisationens namn)
 3. Revisionsberättelse 2022 (Organisationens namn)
 4. Årsmötesprotokoll 2023 (Organisationens namn)
 5. Konstituerande protokoll 2023 (Organisationens namn)
 6. Verksamhetsplan 2023 (Organisationens namn)
 7. Budget 2023 (Organisationens namn)
 8. Förslag verksamhetsplan 2024 (Organisationens namn)
 9. Förslag budget 2024 (Organisationens namn)
 10. Stadgar

Förvaltningen önskar få en tydlig ekonomisk redovisning av föregående år. Posterna i resultaträkningen behöver spegla posterna i budgeten, så att förvaltningen kan följa hur bidraget har använts i förhållande till organisationens totala ekonomi.

Vi vill också uppmärksamma att organisationer behöver intyga att de efterlever demokrativillkoren i Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället som antogs av Kommunfullmäktige 2019-09-12, Dnr 0704/17.

Nämnden för funktionsstöd ger stöd till organisationer inom funktionshinderområdet som uppfyller något av följande:

 • organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet
 • organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper
 • organisationer som bedriver medlemsvårdande verksamhet
 • organisationer vars verksamhet innebär stöd till närstående till personer med funktionsnedsättningar

För att beviljas bidrag ska organisationen

 • drivas av eller verka för och med målgrupper inom funktionshinderområdet
 • med sin verksamhet nå befintliga, nya eller förändrade behov hos målgruppen
 • bedriva verksamheten som fungerar som ett komplement eller alternativ till annan befintlig verksamhet
 • arbeta systematiskt med utveckling av sin verksamhet
 • när behov finns, samverka med relevanta aktörer
 • följa gällande arbetsrättslig lagstiftning, om organisationen har anställd personal

Ansök

Sök verksamhetsbidrag via e-tjänsten

Kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Har du synpunkter eller frågor, välkommen att kontakta oss!

Christina Matsdotter, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare

Telefon
031-367 94 55
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}