Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ansök om förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet


Här kan civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet söka förenings- och organisationsstöd.

Föreningar och organisationer kan ansöka om följande bidrag

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag är ett ekonomiskt stöd till organisationernas grundläggande verksamhet. Bidraget ska ges med hänsyn till att underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationernas planering.

Ansök om verksamhetsbidrag

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2023 är stängd. Ansökningsperioden var 1 juli – 31 augusti 2022.

Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag är tillfälliga medel kopplade till olika sakfrågor och områden som är politiskt prioriterade. Utvecklingsbidrag kan beviljas till organisationer inom funktionshinderområdet utifrån behov som de själva identifierat, exempelvis för oförutsedda händelser, nya projekt eller satsningar kring lärande, organisering och samverkan.

Ansök om utvecklingsbidrag

Organisationer kan ansöka om utvecklingsbidrag när som helst under året, förutsatt att ekonomiska medel finns att tillgå.

Kontaktuppgifter till förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet.

Ny e-tjänst för ansökan av bidrag

Nu finns en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag i Göteborgs Stad. Mer information om den nya e-tjänsten hittar du på http://bok.goteborg.se/ samt via mejl till de föreningar som har sökt verksamhetsbidrag tidigare.

Information och regler

Bidrag kan beviljas till:

  • Organisationer som arbetar för att stärka mer jämlika levnadsvillkor i samhället genom förebyggande eller främjande verksamhet.

  • Organisationer som bedriver intressepolitiskt och opinionsbildande arbete samt sprider kunskap för att förbättra för sina respektive målgrupper.

  • Organisationer som bedriver medlemvårdande verksamhet.

  • Organisationer vars verksamhet innebär stöd till anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.

Göteborgs Stads riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället

Nämnden för funktionsstöds anvisningar för föreningsbidrag till civilsamhällets organisationer inom funktionshinderområdet

Kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet

Har du synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderverksamheten.

Telefon

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förenings- och organisationsstöd inom funktionshinderområdet", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}