Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Person som står i ett schakt och lägger ner en vattenledning.

Avgifter för vatten och avlopp

Här kan du läsa om hur vatten- och avloppstaxan är uppbyggd, vad du får för din avgift och hur du kan påverka kostnaderna. Du får också information om din faktura och de allmänna bestämmelser som gäller för vatten och avlopp, ABVA.

Vatten- och avloppstaxa

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2023. År 2022:s taxa finns i pdf-form en bit ned på sidan.

Dagvattentaxa

Göteborgs kommunfullmäktige tar varje år beslut om nya avgifter för dagvatten. Här kan du se dagvattentaxan för år 2022. År 2023:s dagvattenavgifter hittar du i pdf:erna. Vi lägger snart in den nya taxan i tabellerna.

Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

Faktura och autogiro för sophämtning, vatten och avlopp

Du betalar för sophämtning, vatten och avlopp på samma faktura (räkning) en gång i halvåret i efterskott.

Detta får du för din VA-avgift

VA-avgiften täcker kostnaderna för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration, planering och information. VA är en förkortning för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Här hittar du bestämmelser för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) som gäller både för dig som fastighetsägare och för Göteborgs Stad.

Påverka dina kostnader för vatten

Du kan spara pengar och miljön genom att minska din förbrukning av vatten. Se också till att ha rätt storlek på vattenmätaren.
${loading}