Till sidans huvudinnehåll
illustration av ett dokument

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

För att identifiera risker och undvika fel i ditt byggprojekt ska du göra en riskbedömning och kontrollplan. Hur riskbedömningen och kontrollplanen ska se ut beror på vilken åtgärd du ska göra. I  de flesta byggprojekt behöver du också en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som hjälper till så att de tekniska kraven följs.

Riskbedömning och kontrollplan med kontrollansvarig

I komplicerade projekt behöver du som byggherre anlita en kontrollansvarig som hjälper till att ta fram en kontrollplan. En riskbedömning ska göras innan kontrollplanen påbörjas.

Riskbedömning och kontrollplan utan kontrollansvarig

I vissa enklare projekt behöver du inte anlita en kontrollansvarig utan du tar du själv fram en kontrollplan. En riskbedömning ska göras innan kontrollplanen påbörjas.

Roller och ansvar i arbetet med kontrollplan

Det är viktigt att alla som medverkar i ett byggprojekt vet vilken roll de har och vad de har ansvaret över samt vad som regleras av bygglagstiftningen och vad som styrs av civilrättsliga avtal.
${loading}