Till sidans huvudinnehåll

Kontrollansvarig


Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du anlita en kontrollansvarig, som hjälper till så att de tekniska kraven följs.

Anmälan om kontrollansvarig

Förslag på kontrollansvarig ska lämnas i din lovansökan eller anmälan. Det kan vara flera kontrollansvariga i ett projekt, men en av dem måste ha ett samordningsansvar.

Läs mer om kontrollansvariga på Boverket.

Komplettera med kontrollansvarig

Om du skulle behöva komplettera med en kontrollansvarig efter du skickat in din ansökan kan du meddela handläggaren om vem du föreslår som kontrollansvarig via vår e-tjänst. Du ska meddela namn, personnummer, kontaktuppgifter med telefon och e-post samt alla uppgifter om certifieringen med nummer och behörighetsnivå.

Meddelande till min handläggare

Om du inte har möjlighet att använda dig av e-tjänsten kan du fylla i blanketten Anmälan kontrollansvarig .

Skicka blanketten via e-post till stadsbyggnad@ stadsbyggnad.goteborg.se eller skicka in med vanlig post.

Vad innebär en kontrollansvarig?

Byggherren, alltså du som bygger, har enligt plan- och bygglagen, ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Som en garanti för att byggherren följer detta ansvar, krävs i de flesta projekt att byggherren anlitar en kontrollansvarig.

  • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning, i förhållande till den som utför de arbeten som ska kontrolleras samt vara certifierad.
  • En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande lagar och bestämmelser och hjälpa byggherren att upprätta en kontrollplan.
  • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplan samt gällande bestämmelser och villkor följs, så att byggarbetet följer samhällets krav vad gäller stabilitet och säkerhet med mera. Kontrollansvarig ska även närvara vid samråd och så småningom lämna in ett utlåtande inför slutbeskedet.

Vem har ansvaret?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig.

Det är byggherrens ansvar att lämna ett förslag på kontrollplan innan bygget startar. Kontrollplanen ska fastställas av oss i startbeskedet. Till sin hjälp att övervaka bygglagstiftningen och kontrollplanens innehåll, ska byggherren normalt utse en kontrollansvarig.

Var hittar jag en kontrollansvarig?

Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB)

Behöriga personer som certifierats av Kiwa Certification AB

När behövs inte en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs inte till alla åtgärder.

Kontrollplan och riskbedömning utan kontrollansvarig.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om kontrollansvariga så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}