Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Illustration av en skruvdragare.

Tekniska krav, kontroller och besked

Utöver utformning och placering är det viktigt att alla tekniska frågor blir rätt när du bygger eller river något. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter.

Dagsljusredovisning

Är dagsljustillgången begränsad i rum som behöver dagsljus på grund av till exempel små fönster, skymmande byggnader eller balkonger? Då kan du behöva göra en dagsljusutredning när du bygger nytt eller bygger om.

Tekniskt samråd

Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt.

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ditt startbesked från oss.

Slutbesked

Innan du kan flytta in i ditt hus eller i en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från oss.
${loading}