Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Illustration av en skruvdragare.

Tekniska krav, kontroller och besked

Utöver utformning och placering är det viktigt att alla tekniska frågor blir rätt när du bygger eller river något. Vår uppgift är att säkerställa att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter.

Kontrollansvarig

Som byggherre ansvarar du för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I de flesta byggprojekt måste du därför anlita en kontrollansvarig, som hjälper till så att de tekniska kraven följs.

Det här är en kontrollplan

Inom ett bygg- eller rivningsprojekt ska du som byggherre säkerställa att alla följer de tekniska egenskapskraven. Detta gör du genom att ta fram en kontrollplan.

Mallar för enkel kontrollplan

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Dagsljusredovisning

Är dagsljustillgången begränsad i rum som behöver dagsljus på grund av till exempel små fönster, skymmande byggnader eller balkonger? Då kan du behöva göra en dagsljusutredning när du bygger nytt eller bygger om.

Tekniskt samråd

Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt.

Startbesked

När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ditt startbesked från oss.

Slutbesked

Innan du kan flytta in i ditt hus eller i en byggnad måste du invänta ditt slutbesked från oss.
${loading}