Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa


Här kan du få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Vad är viktbaserad avfallstaxa?

Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du faktiskt slänger, istället för att du betalar för hur stort kärl du har. Det betyder att du direkt kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att sortera ditt avfall och tänka efter en extra gång, innan du köper en ny vara.

Priset du betalar består av en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst du har valt, kärlstorlek och hur ofta du vill att avfallet ska hämtas. Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall du faktiskt slänger. Om du är noga med att sortera ditt avfall blir din avgift lägre eftersom avfallet väger mindre.

Avfallstaxa

Varför viktbaserad avfallstaxa?

Vi har viktbaserad avfallstaxa i Göteborg för att vi vill uppmuntra dig att sortera ditt avfall. Ju bättre du sorterar, desto lägre avgift får du. Det blir också bättre för miljön, eftersom mer material kan återvinnas än tidigare. 

Avfallstaxa

Vad innebär viktbaserad avfallstaxa för mig?

Den viktbaserade taxan innebär att din sopavgift påverkas av hur mycket avfall du faktiskt slänger. Ju mer du slänger i kärlet, desto högre blir avgiften. Ditt avfall vägs varje gång kärlet töms och du kan se vikten på din faktura.

Avfallstaxa

Hur går det till när mitt avfall vägs?

Ditt kärl är märkt med en unik bricka som läses av maskinellt av sopbilen vid varje tömning. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som utgör grunden för viktavgiften du betalar. Vikten rapporteras in automatiskt via ett elektroniskt system. Om avläsningen inte fungerar vid ett tillfälle, beräknas vikten efter hur mycket ditt avfall har vägt i genomsnitt de senaste tio tömningstillfällena. På så sätt kan du vara säker på att du alltid betalar för rätt vikt. Det är bara kärlet med dina vanliga sopor som vägs. Matavfallet som du sorterar ut separat vägs inte, utan hämtas mot en fast avgift.

Avfallstaxa

Finns det nån övre gräns eller maxtaxa?

Nej, det finns ingen maxtaxa. Alla våra kunder behandlas lika och får betala för hur mycket de faktiskt slänger i kärlet. På så sätt kan du vara säker på att du inte subventionerar någon annans sophämtning. Det går inte att få någon rabatt för att du exempelvis har mycket blöjor eller slänger mer avfall än normalt. Observera att vikttaxan tills vidare inte gäller i södra skärgården på grund av de speciella geografiska förhållandena där.

Avfallstaxa

Hur vet jag hur mycket jag slänger?

Du kan titta på din senaste faktura, där vikten redovisas, och se hur mycket du har slängt i ditt kärl under den period som fakturan gäller.

Din faktura

Hur mycket slänger jag normalt under ett år?

Du kan titta på din senaste faktura, där vikten redovisas, och se hur mycket du har slängt i ditt kärl under den period som fakturan gäller.

Din faktura

Hur kan jag sänka mina avfallskostnader?

Du kan titta på din senaste faktura, där vikten redovisas, och se hur mycket du har slängt i ditt kärl under den period som fakturan gäller.

Din faktura

Vem berörs av den viktbaserade avfallstaxan?

I hela Göteborg, utom i södra skärgården, betalar fastighetsägarna för hur mycket avfallet väger. Öarna i Göteborgs södra skärgård kommer tills vidare att vara undantagna från vikttaxan på grund de speciella geografiska förhållanden där.

Avfallstaxa

Finns det trycksaker?

Du hittar pdf:er med detta årets och närmast föregående års avfallstaxa på respektive sida för...

Avfallstaxa

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}