Till sidans huvudinnehåll

Avfallstaxa småhus

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa, vad som menasmed vikttaxa och hur du kan sänka dina avfallskostnader.

Nu börjar vi fakturera kvartalsvis om du har halvårsfaktura

12 september 2023

(Uppdaterad 2023-10-23)

I oktober byter vi vårt interna kundsystem och börjar fakturera kvartalsvis på fasta kvartal för dig som har halvårsfaktura. Din faktura delas upp och skickas ut fyra gånger per år i stället för två. Får du redan din faktura kvartalsvis blir det ingen ändring på hur ofta du får den, men du kommer att få den på fasta kvartal. För dig som har månadsfaktura blir det ingen ändring.

I övergången från det gamla systemet till det nya kommer du att bli fakturerad två månader i rad, i september för perioden till och med augusti och i oktober för september månad. 

Vi gör detta för att få ett jämnare inflöde av intäkter, vilket gör att vi minskar våra räntekostnader, vilket i sin tur betyder att vi håller nere kostnaderna för våra kunder.

Har du fått faktura för bara september månad? 

Om den tidigare fakturan du fått sträckt sig fram till och med augusti, blir det bara en månad, september, på fakturan denna gång. Nästa faktura du får kommer att vara för tre månader och den får du i januari.

Om avfallstaxan för småhus

Här hittar du som har villa, radhus eller fritidshus din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet du slänger väger. Har du ditt hus i Södra Skärgården betalar du efter volym. Avgifterna i tabellerna gäller för år 2023. År 2023:s samlade avgifter finns också i en pdf, och vi kommer snart att lägga in blad för de separata taxorna i tabellerna.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Här kan du få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Din faktura för avfall, vatten och avlopp

I Göteborg har vi vikttaxa för avfallet utom i Södra skärgården där vi tar ut volymtaxa.  Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura. Här kan du läsa mer om din faktura.

Vad du får för din sopavgift

Ungefär 4,60 kr per dag betalar du som har ett villahushåll för att få dina sopor hämtade. Vad får du då för de pengarna?

Minska dina avfallskostnader

Du kan enkelt minska dina avfallskostnader genom att sortera ditt avfall, lämna till återanvändning och tänka efter innan du köper en ny vara. Då kan du nämligen beställa en billigare tjänst, ha mindre sopkärl och få glesare hämtning.
${loading}