Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Vasaparken med gräsmattor och lummiga träd

Parker och planteringar

Här hittar du information om stadens parker och planeringar. Var de finns, hur de sköts och vilken roll de spelar i den biologiska mångfalden.

Hitta parker och planteringar

I Göteborg finns många parker av olika storlek och karaktär. En del parker är naturliga grönområden, andra är av mer anlagd karaktär, som till exempel Slottsskogen och Trädgårdsföreningen.

Om Göteborgs parker och planteringar

Här kan du läsa mer om Göteborgs parker och om hur vi arbetar med att skapa ett grönare, skönare och mer blommande Göteborg.

Skötsel och renhållning av parker

Parkerna är viktiga mötesplatser och rekreationsområden för både göteborgare och besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga i stadens parker är det viktigt att de sköts på ett ansvarsfullt sätt.

Skötsel av gräsmattor

Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Fruktlundar

I fruktlundarna får du gärna plocka frukt och bär, eller bara sitta ned för en stunds avkoppling.

Hitta fruktlundar

Till fruktlundarna är alla välkomna för att plocka frukt för eget bruk eller bara sätta sig ner för en stunds avkoppling under fruktträden.

Sannaparkens arboretum

Ett arboretum (latin för trädsamling) är en samlad plantering av träd och/eller buskar där olika trädslag presenteras och bevaras. I arboretet kan du som besökare, på samma plats, se och lära dig om trädsorter från hela världen.

Aktuellt

2023-06-01

Nu öppnar Jubileumsparken och hamnbadet – det här behöver du veta inför ditt besök

På fredag 2 juni öppnar Jubileumsparken och hamnbadet i Frihamnen. Här kommer du kunna simma och bada och ta del av en mängd olika aktiviteter.

2023-05-23

Stor trädplantering i Opalparken

Under våren har 38 träd planterats i den nya Opalparken som nu växer fram intill Opaltorget i Tynnered. I höst fylls parken på med ytterligare 26 träd.

Närbild på barn i utomhuskläder som använder lekattraktion
2023-05-15

Den nya naturleken i Renströmska parken är invigd

I slutet av april invigde skolbarn den biologiskt nedbrytbara naturlek som vuxit fram sedan februari i Renströmska parken. I den lilla gläntan vid Korpåsbacken står nu lekskulpturer i trä – bland anna…

2023-03-10

Historiska inslag när Kronhusparken rustas upp

Med start i slutet på mars 2023 kommer Kronhusparken i centrala Göteborg att rustas upp med ny grönska, mer grusytor för aktivitet och en ny mindre lekplats med historiskt tema. Under arbetets gång ko…

I fokus

Uppleva och göra

Trädgårdsföreningen

Göteborgs engelska trädgårdspark mitt i centrala stan

Uppleva och göra

Slottsskogen

Göteborgarnas egna park med något för alla

Kommun och politik

Träd i staden

${loading}