Till sidans huvudinnehåll
Välklippt gräsmatta

Skötsel av gräsmattor


Göteborgs Stad vill att det ska finnas en variation i stadsmiljön och det gäller även gräsmattorna. Därför klipper vi gräsmattorna olika ofta.

Tre typer av gräsytor

Grovt uppdelat finns tre typer av gräsytor – gräsmatta, äng och slåtteryta. Gräsmattorna klassas olika utifrån hur det är tänkt att de ska användas.

Gräsmatta

Det finns fyra kategorier av gräsmatta där det som varierar är hur ofta de klipps.

Till exempel klipps gräsmattor som är tänkta för lek så pass ofta att gräset aldrig blir högre än 8 centimeter. Men det finns andra gräsmattor där gräset får växa sig så högt som 20 centimeter innan det klipps.

Äng

På ängarna slås gräset mellan en och tre gånger per säsong beroende på hur ängen klassas. Efter varje slåtter ska gräset samlas ihop och forslas bort inom en vecka.

Slåtteryta

Slåtterytorna slås antingen en eller två gånger per säsong. Skillnaden jämfört med ängarna är att gräset får ligga kvar.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skötsel av gräsmattor så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}