Till sidans huvudinnehåll

Rapporter för museer och konsthall

Här hittar du rapporter kopplade till Göteborgs museer och konsthall.

Ungas skapande. Återstartsprojekt Göteborgs konstmuseum

Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2023.
Författare: Janan Zapata Gutierrez

Återstartprojektet Ungas skapande (KUR 2022.5934) finansierades av Statens kulturråd med syfte att stärka den digitala metodutvecklingen inom Göteborgs konstmuseums pedagogiska verksamhet, för att nå den unga publiken. Projektet pågick från den 1 september 2022 till den 31 maj 2023. Målet var att få tillbaka skolklasser till museet och att utveckla metoder för att länka samman det digitala utbudet med fysiska besök. Genom att undersöka lärarnas förändrade förutsättningar och behov kan den pedagogiska verksamheten bättre matcha sitt utbud till deras verklighet. Det handlar om kopplingen till läro- och kursplanen, om teman och perspektiv som känns relevanta för barn och unga och om att utveckla en användarvänlig hemsida så att den blir ett tillämpligt verktyg för lärarna i deras undervisning. Rapporten beskriver projektets innehåll och lärdomar.

Ungas skapande. Återstartsprojekt Göteborgs konstmuseum

Utvärdering av projektet Om- och tillbyggnad Sjöfartsmuseet Akvariet

Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2023.
Författare: Klas Grinell

Göteborgs museer och konsthall har under flera år arbetat för en utveckling av museernas byggnader. Om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet Akvariet är avdelningens största utvecklingsprojekt hittills. Åtgärderna skulle skapa såväl en bättre publik upplevelse, som bättre arbetsmiljö för medarbetarna och säkrare djurhållning. Museientrén flyttades och öppnades upp mot parken och staden. Under parken byggdes Akvariet och visar där havsmiljöer från hela världen, samt har ett marinpedagogisk lab. Utställningslokalerna har renoverats och flera nya utställningar har producerats.

Denna rapport försöker ta till vara den kunskap och erfarenhet som om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet har medfört. Fokus ligger på vad vi tar med oss in i framtiden. Vi hoppas också att rapporten kan vara till nytta och glädje för andra som genomför utvecklingsprojekt.

Utvärdering av projektet Om- och tillbyggnad Sjöfartsmuseet Akvariet

Att belägga museers värde

Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2023.
Författare: Klas Grinell
ISBN:  978-91-985955-4-3

Museernas främjande av lärande, demokrati och välbefinnande skapar belagda och beräkningsbara värden och tillgångar för samhället. För att övertyga fler att investera i museiverksamhet behöver vi kunna visa vilka värden museer har för samhället. Det går. Det finns många studier, rapporter och modeller som har provats. Samhällsvärdet kan till och med räknas om i monetära termer. Museiforskaren John Falks är en av dem som nyligen utvecklat en metod för att mäta och prissätta hur mycket välbefinnande museibesökare får ut av sina besök. Museisektorn kan vara tydligare och självsäkrare i vilket samhällsvärde den skapar. Göteborgs museer och konsthall presenterar här en rapport om möjligheterna att belägga museers värde.

Författare är Klas Grinell, docent i idéhistoria, utvecklingsledare i Göteborgs Stads kulturförvaltning, avdelningen Museer och konsthall.

Att belägga museers värde

Att skapa relationer genom det digitala museet

Redaktör: Klas Grinell
Författare: Klas Grinell, Johan Lindblom & Karin Wagner.
ISBN: 978-91-985956-3-5

Denna rapport samlar resultaten från forsknings- och utvecklingsprojektet Att skapa relationer genom det digitala museet, finansierat av Riksantikvarieämbetet (RAÄ-F2021-0046) och genomfört av Göteborgs museer och konsthall 2022. Här ingår bland annat den blogg som under projekttiden fördes på Göteborgs konstmuseums hemsida och professor Karin Wagners rapport inom projektet.

Att skapa relationer genom det digitala museet

Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning

Göteborgs museer och konsthall, slutrapport 2021
Projektledare och redaktör: Klas Grinell
ISBN: 978-91-985955-2-9

Denna rapport samlar resultaten från forsknings- och utvecklingsprojektet Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning, finansierat av Riksantikvarieämbetet (RAÄ-2019- 2157) och genomfört av Göteborgs museer och konsthall 2020-2021.

Kontakt: klas.grinell@kultur.goteborg.se

Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning

Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning

Göteborgs museer och konsthall, handbok 2021
Författare: Anders Högberg, Anna Javér, Britta Söderqvist, Elin Nystrand von Unge, Klas Grinell.
ISBN: 978-91-985955-0-5

Handbokens syfte är att stärka museernas roll som kunskapsinstitutioner. Den stödjer och inspirerar museernas konkreta arbete med aktiv samlingsförvaltning utifrån Spectrum (den av Riksantikvarieämbetet översatta, internationella standarden för samlingsförvaltning).

Klas Grinell, Göteborgs museer och konsthall på Göteborgs Stads kulturförvaltning, har även varit projektledare för  ”Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning”, finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel, som framställt handboken.

Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor vänligen kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}