Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Rapporter för museer och konsthall


Här hittar du rapporter kopplade till Göteborgs museer och konsthall.

Att belägga museers värde

Göteborgs Stad, kulturförvaltningen, rapport 2023.
Författare: Klas Grinell
ISBN:  978-91-985955-4-3

Museernas främjande av lärande, demokrati och välbefinnande skapar belagda och beräkningsbara värden och tillgångar för samhället. För att övertyga fler att investera i museiverksamhet behöver vi kunna visa vilka värden museer har för samhället. Det går. Det finns många studier, rapporter och modeller som har provats. Samhällsvärdet kan till och med räknas om i monetära termer. Museiforskaren John Falks är en av dem som nyligen utvecklat en metod för att mäta och prissätta hur mycket välbefinnande museibesökare får ut av sina besök. Museisektorn kan vara tydligare och självsäkrare i vilket samhällsvärde den skapar. Göteborgs museer och konsthall presenterar här en rapport om möjligheterna att belägga museers värde.

Författare är Klas Grinell, docent i idéhistoria, utvecklingsledare i Göteborgs Stads kulturförvaltning, avdelningen Museer och konsthall.

Att belägga museers värde

Att skapa relationer genom det digitala museet

Redaktör: Klas Grinell
Författare: Klas Grinell, Johan Lindblom & Karin Wagner.
ISBN: 978-91-985956-3-5

Denna rapport samlar resultaten från forsknings- och utvecklingsprojektet Att skapa relationer genom det digitala museet, finansierat av Riksantikvarieämbetet (RAÄ-F2021-0046) och genomfört av Göteborgs museer och konsthall 2022. Här ingår bland annat den blogg som under projekttiden fördes på Göteborgs konstmuseums hemsida och professor Karin Wagners rapport inom projektet.

Att skapa relationer genom det digitala museet

Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning

Göteborgs museer och konsthall, slutrapport 2021
Projektledare och redaktör: Klas Grinell
ISBN: 978-91-985955-2-9

Denna rapport samlar resultaten från forsknings- och utvecklingsprojektet Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning, finansierat av Riksantikvarieämbetet (RAÄ-2019- 2157) och genomfört av Göteborgs museer och konsthall 2020-2021.

Kontakt: klas.grinell@kultur.goteborg.se

Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning

Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning

Göteborgs museer och konsthall, handbok 2021
Författare: Anders Högberg, Anna Javér, Britta Söderqvist, Elin Nystrand von Unge, Klas Grinell.
ISBN: 978-91-985955-0-5

Handbokens syfte är att stärka museernas roll som kunskapsinstitutioner. Den stödjer och inspirerar museernas konkreta arbete med aktiv samlingsförvaltning utifrån Spectrum (den av Riksantikvarieämbetet översatta, internationella standarden för samlingsförvaltning).

Klas Grinell, Göteborgs museer och konsthall på Göteborgs Stads kulturförvaltning, har även varit projektledare för  ”Forskning och kunskapsuppbyggnad i samlingsförvaltning”, finansierat av Riksantikvarieämbetets FoU-medel, som framställt handboken.

Handbok för kunskapsuppbyggande samlingsförvaltning

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor vänligen kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}