Till sidans huvudinnehåll

Fördelning av tider i idrottsanläggningar

Varje år fördelar idrotts- och föreningsförvaltningen tider i Göteborgs idrottsanläggningar. För att fördelningen ska vara så rättvis och likvärdig som möjligt utgår den från särskilda fördelningsanvisningar.

Så görs fördelningen av tider

Fördelningsanvisningarna ska ligga till grund för all fördelning av tider i idrottsanläggningar i Göteborg. Det gäller tider som fördelas till föreningar via idrottsförbunden, men också tider som föreningar och andra aktörer ansöker om på annat sätt.

Fördelning via idrottsförbunden

Inför de olika säsongerna träffas idrotts- och föreningsförvaltningen och specialidrottsförbunden för dialog och planering av fördelning av tider. Specialidrottsförbunden ansvarar sedan för att fördela tiderna till föreningarna, utifrån fördelningsanvisningarna.

Principer för fördelningen som gäller alla idrotter och anläggningstyper

  • Fördelning av tider ska ske ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
  • Fördelningen ska ske likvärdigt och, om inte annan prioritering finns fastställd, oberoende av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk bakgrund
  • Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning som drivs av bidragsgodkända föreningar ska prioriteras vid fördelningen.
  • Fördelningen ska prägla de politiska målen, tider på vardagar klockan 17–20 ska tilldelas ungdomar 7–16 år i bidragsgodkända föreningar i Göteborg.
  • Fördelning av tider i socioekonomiskt utsatta områden ska, utifrån ett närhetsperspektiv, i första hand tilldelas föreningar i närområdet.

Förvaltningen kan göra undantag i prioriteringsordningen i enskilda fall.

Fullständiga fördelningsanvisningar

I idrotts- och föreningsförvaltningens fullständiga fördelningsanvisningar kan du läsa mer i detalj vad som gäller för respektive anläggningstyp och idrott.

Idrotts- och föreningsnämndens fördelningsanvisningar

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om fördelningsanvisningarna så kan du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

${loading}