Till sidans huvudinnehåll

Samlad prislista för färdtjänstresor


Här hittar du samtliga priser på färdtjänstresor och månadskort för färdtjänst.

Avgiftsfria resor med flexlinjen från 6 mars

20 februari 2023

Du som har färdtjänsttillstånd i Göteborg reser avgiftsfritt med flexlinjen mellan den 6 mars - 31 december 2023.

Läs mer om flexlinjen.

Avgifter för enkelresor

Avgift för enkelresa med färdtjänst

 

Vuxen

Vuxen med månadskort Göteborg 896 kr**

Skolungdom 7-19 år

Medresenär

Medresenär 0-19 år

Inom Göteborg 56 kr 0 kr 0*/42 kr 56 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 112 kr 56 kr 42*/84 kr 112 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 224 kr 168 kr 126*/168 kr 224 kr 0 kr
Till Tjörn 280 kr 224 kr 168*/210 kr 280 kr 0 kr

* Med giltigt skolkort eller serviceresors tillägg till skolkort.

** Det finns fler typer av månadskort, bland annat månadskort för ungdomar. Kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser.

Enkelresa vuxen

Du som vuxen färdtjänstresenär betalar 56 kr för en enkelresa inom Göteborg. Om resan går över en kommungräns till en kommun som gränsar till Göteborg kostar den 112 kr. Om du har ett månadskort för Göteborg (896 kr) betalar du 56 kr för resa över kommungräns. Resor till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund kostar 224 kr. Resor till Tjörn kostar 280 kr.

Så långt kan du åka med Göteborgs färdtjänst

Enkelresa skolungdom

Skolungdomspris på enkelresor gäller från 7-årsdagen till dagen innan du fyller 20 år. Reser du utanför Göteborg vardagar klockan 04-22 betalar du 42 kr för din resa. Under perioden när skolkortet inte gäller kostar en resa inom Göteborg 42 kr, reser du över kommungränsen dessa tider kostar resan 84 kr.

Skolungdom med månadskort för Göteborg (896 kr) betalar 42 kr för resa till kommun som gränsar till Göteborg.

Du kan köpa månadskort Ungdom (672 kr) fram till den månad du fyller 26 år. Du som har månadskort Ungdom Göteborg och har fyllt 20 år betalar 56 kr för resor över kommungräns.

Skolkort

Skolkort för ungdomar gäller helgfria vardagar klockan 04-22. Kortet kan även användas dessa tider under höstlov, sportlov och påsklov (ej under jullovet eller sommarlovet).Du som vill kunna resa utanför dessa tider kan köpa tilläggskort till skolkortet.

Tilläggskort till skolkorten

Tilläggskortet gäller för resor på tider när skolkortet inte gäller: efter klockan 22 på vardagar samt på helger och alla lov (inklusive jullovet) förutom sommarlovet. Under 2022 kostar tilläggskortet för Göteborg 896 kr. Under sommarlovet gäller inte skolkortet eller tilläggskort till skolkort. De resor du gör under sommarlovet faktureras som enkelresor.

Barn

Barn under 7 år åker gratis.

Medresenär

Medresenär är en person som följer med som sällskap. Medresenären måste gå av och på på samma ställe som dig. Utöver en vuxen medresenär kan du ta med dig barn som är femton år eller yngre. Fordonet rymmer dock maximalt fyra personer förutom föraren.

Avgifter för medresenär

Medresande vuxen


Medresande barn/ungdom under 19 år
Inom Göteborg 56 kr 0 kr
Till kommun som gränsar till Göteborg 112 kr 0 kr
Till Alingsås, Lilla Edet och Stenungssund 224 kr 0 kr
Till Tjörn 280 kr 0 kr

Ledsagare

En ledsagare är en person som är stöd och hjälp under resan. För att ha rätt att ha med sig ledsagare krävs tillstånd. I reseprofilen i ditt beslutsbrev framgår om du har rätt till ledsagare. Ledsagaren betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan.

Bagage och hjälpmedel

Det kostar inget extra att ta med bagage. Men berätta alltid om du har med dig bagage eller hjälpmedel när du beställer din resa.

Resa med bagage och hjälpmedel

Resa i annan kommun

Resa inom kommun eller mellan kommuner utanför färdtjänstområdet får göras enligt särskilda riktlinjer. En sådan resa kostar 112 kr för både vuxen och ungdom.

Mer information om resa i annan kommun

Månadskort för färdtjänst

Ett månadskort inom Göteborg kommun kostar 896 kr för vuxen och 672 kr för ungdom upp till 26 år. Månadskortet gäller en kalendermånad. Månadskort Ungdom kan köpas fram till den månad du fyller 26 år.

Du betalaren extra avgift för resor till angränsande kommuner.

Med månadskort kan du göra max 30 fritidsresor per månad. Om du gör fler fritidsresor utöver dessa 30 kommer de att faktureras och du betalar då en egenavgift per enkelresa. För resor till och från arbete, studier eller dagvård finns ingen begränsning kopplad till månadskortet.

Månadskort för färdtjänst

Arbets- och studieresor

Inom Göteborgs kommun kostar en resa 56 kr. En resa över en eller flera kommungränser inom Göteborgs färdtjänstområde kostar 112 kr.

Arbets- och studieresor – månadskort

Arbetar eller studerar du utanför Göteborg kan du köpa ett månadskort som gäller i ett större område. Det finns fler typer av månadskort, kontakta serviceresors kundservice för mer information och priser.

Arbetsresor och studieresor

Avgifter och villkor för resor med övrig kollektivtrafik

Du behöver ett reshjälpskort för att ta med en medresenär i kollektivtrafiken

För att kunna ta med dig hjälp på din resa i den allmänna kollektivtrafiken behöver du ansöka om ett Reshjälpskort. Med det får du som är färdtjänstberättigad ta med hjälp på resan avgiftsfritt. Reshjälpskortet kostar ingenting och gäller för resor med Västtrafiks fordon inom Västra Götalandsregionen och Kungsbacka. Du betalar för din egen resa själv.

Reshjälpskortet gäller i åtta månader från det att vi behandlar din ansökan.

Så här ansöker du om reshjälpskortet

Du ansöker om reshjälpskortet genom att fylla i blanketten ”Ansökan om Reshjälpskort”.Skicka med en kopia av ditt intyg om färdtjänst eller beslut om färdtjänstberättigandet. Du hittar blanketten på vasttrafik.se.

Ansökan skickas in via e-post till: reshjalpskort@vasttrafik.se eller med brev till Västtrafik AB, Reshjälpskort, Box 405, 401 26 Göteborg.

Färdtjänstresenärer reser gratis på båtarna i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Färdtjänstresenärer har även rätt att ta med sig en medresenär gratis på båten. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett och önskar du ta med en medresenär behöver du ansöka om ett reshjälpskort hos Västtrafik. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet.

Färdtjänstresenärer reser gratis med flexlinjen

Du som har färdtjänsttillstånd i Göteborg reser gratis med flexlinjen fram till 31 december 2023.

Synskadade får ta med gratis ledsagare i Göteborgsområdet och i Bohuslän

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Läs mer om ledsagare för synskadade hos Västtrafik

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om färdtjänst så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

${loading}