Till sidans huvudinnehåll

Ny taxa för färdtjänsten från 1 februari 2024

Publicerad 13 november 2023

Med de nya avgifterna som införs i början av nästa år blir det billigare att resa mitt på dagen och under kvällstid. Dessutom får du rabatt för resor som är kortare än fem kilometer. Tanken med det nya avgiftssystemet är att sprida ut det totala antalet resor över dygnet – och därmed minska väntetiderna för dig som resenär.

Dagens avgiftssystem med enhetstaxa utformades i början av 1990-talet och har inte ändrats sedan dess. Nu införs nya taxor som både ska upplevas som rättvisa och fungera som styrmedel för ett mer hållbart resande.

– Idag kostar det lika mycket att resa till närmsta butik en kilometer bort som till en butik på andra sidan stan. Det tycker inte vi är rimligt, säger Tommy Ståhl på Serviceresor som varit med och utrett de nya taxorna.

Förhoppningen är att det nya avgiftssystemet ska påverka resenärernas beteende så att fler väljer att resa när trycket på färdtjänsten är lägre. Om du väljer att resa på förmiddagen, mitt på dagen eller på kvällen gäller normaltaxan på 64 kronor. Väljer du i stället att åka under högtrafik blir resan 20 procent dyrare – 77 kronor.

Avgiften påverkas också av hur lång resan är. Gör du en kortare resa än fem kilometer får du 20 procent rabatt i lågtrafik och betalar då 51 kronor. Om resan är kort – men under högtrafik – tar tillägget och rabatten ut varandra. Då kostar resan enligt normaltaxan, det vill säga 64 kronor.

Det är bara en liten del av färdtjänstresenärerna som reser ofta. De skyddas i den nya taxan av ett högkostnadsskydd som innebär att du aldrig behöver betala mer än 1 024 kronor i månaden för resor inom Göteborg.
Högkostnadsskyddet ersätter nuvarande månadskort.

– Reser du i runda tal mer än 16 enkelresor på en månad når du upp till högkostnadsskyddet som automatiskt träder i kraft, säger Tommy Ståhl.

Detta räknas som högtrafik i färdtjänsten:

Vardagar mellan 06.30 och 08.59 räknas som högtrafik och har därmed högre taxa. Det gäller också för vardagar mellan 14.00 och 16.59. Lovad tid för hämtning styr avgiften.

Fakta om taxor

Vuxen

 • Lågtrafik lång resa: 64 kronor
 • Lågtrafik kort resa: 51 kronor
 • Högtrafik lång resa: 77 kronor
 • Högtrafik kort: 64 kronor

3,20 kronor i kilometeravgift tillkommer för resor till eller i en annan kommun.

Högkostnad vuxen

 • Göteborg: 1 024 kronor
 • Färdtjänstområdet: 1 536 kronor
 • Regionen runt: 2 176 kronor

Ungdom

 • Lågtrafik lång resa: 48 kronor
 • Lågtrafik kort resa: 38 kronor
 • Högtrafik lång resa: 58 kronor
 • Högtrafik kort resa: 48 kronor

2,40 kronor i kilometeravgift tillkommer för resor till eller i en annan kommun

Högkostnad ungdom

 • Göteborg 768 kronor
 • Färdtjänstområdet: 1 152 kronor
 • Regionen runt: 1 632 kronor

Frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna nedan. 

Vem har tagit beslutet om de nya priserna?

I februari 2023 beslutade kommunfullmäktige att nya avgifter ska införas för färdtjänstresor. För beslutet togs fördes dialog med olika brukarorganisationer för att hitta ett förslag som alla ställde sig bakom.

Varför förändrade man priserna?

Syftet med förändringen är det ska bli billigare för de som reser under lågtrafik och gör korta resor. För de som inte kan styra över varken tid eller avståndet finns ett högkostnadsskydd som skyddar mot alltför för höga månadskostnader. 

För vem blir det bättre med det nya avgiftssystemet?

Det nya avgiftssystemet gynnar många. Om det är fler färdtjänstresenärer som väljer att åka under lågtrafiktid och/eller gör korta resor för sina ärenden så räcker de tillgängliga fordonen lättare till för dem som måste åka i högtrafiktid.

 • Barn som ska till skolan och vuxna som ska till arbetet eller studier kommer mer sällan att bli försenade.
 • Den som har en viktig tid att passa, till exempel ett tåg eller flyg, har lättare att få en bil som kommer fram i tid.
 • För varje resa som en resenär kan planera in i lågtrafiktid och/eller att klara sitt ärende genom en kort resa, så blir det ett lägre belopp på fakturan som kommer efter månadens slut.
 • De som behöver resa många gånger under en månad har ett automatiskt högkostnadsskydd som gör att månadskostnaden inte blir onödigt hög. De behöver inte tänka på att i förväg köpa månadskort för sina resor.

Vad är kort/lång resa?

Den som gör en kort resa får en lägre avgift än den som gör en lång resa. En kort resa är den som är kortare än 5,0 kilometer. Avståndet räknas som den kortaste direktresevägen från hämta-adressen till lämna-adressen. En omväg, till exempel på grund av att resan samplaneras med annan resenär, påverkar inte beräkningen av resans längd.

Hur mäts avståndet på resorna?

När en resa bokas så kontrolleras resans längd med hjälp av ett kartprogram liknade Google Maps. Programmet mäter den kortaste direktresevägen från hämta-adressen till lämna-adressen. En omväg, till exempel på grund av att resan samplaneras med annan resenär, påverkar inte beräkningen av resans längd. Om framresan och återresan enligt kartan är olika långa så räknas den kortaste av sträckorna.

Hur räknas kilometeravgiften ut?

Innan avgiften beräknas så avrundas den beräknade sträckan nedåt till hel kilometer. Om sträckan till exempel har mätts till 7,9 kilometer så räknas kilometeravgiften ut genom att multiplicera 7 med aktuell kilometeravgift. Under 2024 innebär det 7 x 3,20 kr = 22,40 kr. Detta avrundas i sin tur till närmaste krona som i detta fall är 22 kr.

Räknas kilometeravgiften från kommungränsen eller från hämtaadressen vid resa till eller i annan kommun?

Kilometeravgiften räknas alltid närmaste vägen från hämta-adressen till lämna-adressen. Den räknas inte från kommungränsen.

Vad är hög- / lågtrafik?

Om man beställer en resa med hämtning i högtrafiktid blir resan dyrare. 20 % tillkommer på grundavgiften. Högtrafik är de perioder under vardagar då allra flest vill åka och det därför är ont om tillgängliga fordon. För ett år i taget bestämmer stadsmiljönämnden vilka dessa tider är. Under 2024 är det dessa tider som räknas som högtrafiktider:

 • Vardagar från och med den 1 januari till och med den 21 juni samt från och med den 12 augusti till och med den 31 december.
 •  Klockan 06.30–08.59 samt klockan 14.00–16.59 på vardagar enligt ovan.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Efter varje månad görs en sammanställning av dina resor för att skicka en faktura till dig på egenavgifterna under den månaden. Genom högkostnadsskyddet kontrolleras om summan av dina egenavgifter för resor inom Göteborg överstiger 1 024 kr. Om de gör det så görs ett avdrag ner till 1 024 kr. Avgifter för medresenärer ingår inte i högkostnadsskyddet. När du. gör resor till, från eller andra kommuner än Göteborg så ingår inte heller de i högkostnadsskyddet.

Varför räknas inte resor över kommungränsen in i högkostnadsskyddet ?

Högkostnadsskyddet är till för att skydda dem som behöver resa till och från arbete eller studier och dem som ofta behöver resa inom Göteborg. När en resenär väljer att resa till en annan kommun än Göteborg betalar inte kommunen det. 

Mer information

Priser och betalning

${loading}