Till sidans huvudinnehåll

Ansök om färdtjänst


Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer, oavsett ålder. För att åka färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd.

Så här ansöker du om färdtjänsttillstånd

 1. 1

  Se om du uppfyller kraven

  För att kunna få färdtjänst i Göteborg krävs:

  • att du har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
  • att du har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader (enligt en läkares bedömning).
  • att du är folkbokförd i Göteborgs kommun.

  Lagar och regler om färdtjänst

 2. 2

  Fyll i ansökningsblanketten

  För att ansöka om färdtjänst ska du fylla i vår ansökningsblankett och skicka till oss på serviceresor. Adressen finns på ansökningsblanketten. I normalfallet får du svar på din ansökan inom fem veckor. Vi skickar ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till oss.

  Första gången du ansöker om färdtjänst ska du skicka med ett läkarutlåtande där en läkare beskriver dina medicinska problem samt ställer en diagnos.

 3. 3

  Samtal med en tillståndshandläggare

  För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt vill vi oftast komma i kontakt med dig personligen, antingen via telefon, besök hos oss eller hemma hos dig. Besöket tar cirka en halvtimme. Behöver du tolkhjälp så ordnar vi det. Vid samtalet berättar vi också om hur färdtjänst och kollektivtrafik fungerar där du bor.

 4. 4

  Du får svar på din ansökan

  Om din ansökan blir godkänd får du ett beslutsbrev. Beslutsbrevet är den handling som visar att du får åka färdtjänst. Med beslutsbrevet kommer ett tillståndsbevis. Det ska du alltid ha med dig när du reser med färdtjänst.

  Så utreder vi din ansökan

 5. 5

  Använd ditt färdtjänsttillstånd

  Ditt färdtjänsttillstånd beskriver vilka fordon du kan resa med. Vilket fordon du får resa med avgörs av hur ditt färdtjänsttillstånd ser ut. Om något behöver ändras, till exempel om du behöver åka rullstolsbuss, kontaktar du serviceresor.

  Färdtjänsttillståndet visar också hur många resor du får göra under året. Tillståndet ger dig rätt till ett begränsat antal resor med serviceresors personbilar, rullstolsbilar och rullstolsbussar inom Göteborgs kommun samt till våra kranskommuner.

 6. 6

  Ansök om fler färdtjänstresor

  Om ditt behov av färdtjänstresor förändras efter att du blivit beviljad färdtjänst kan du ansöka om fler resor. Handläggaren skiljer på väsentliga resor och fritidsresor.

  Väsentliga resor

  Väsentliga resor begränsas inte till antalet. Till väsentliga resor hör exempelvis resor till arbete och studier där man får studiemedel. Dessa resor får bara begränsas i väldigt speciella fall. För att du ska kunna beviljas dessa resor behöver vi få in särskilda intyg. Ansök om och boka arbetsresor eller studieresor.

  Fritidsresor

  Till fritidsresor hör nästan alla andra resor som man behöver göra, exempelvis åka och handla, hälsa på vänner och släkt och liknande. Om du redan har färdtjänst och behöver ansöka om fler fritidsresor resor gör du det genom blanketten:  Ansök om fler färdtjänstresor

 7. 7

  Om du har särskilda behov

  Om din funktionsnedsättning gör att du till exempel inte kan genomföra en resa utan särskild placering i fordonet eller inte kan resa med andra resenärer i fordonet, så behöver du ansöka om ett särskilt behov. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Särskilda behov vid färdtjänstresa.

  Särskilda behov vid färdtjänstresa

 8. 8

  Om föraren behöver mer information

  Om du har en funktionsnedsättning som föraren bör känna till för att kunna utföra sitt uppdrag, exempelvis synskada eller svårigheter att kommunicera, kan du fylla i den här blanketten. Då kan vi lämna ut den informationen till föraren. I övrigt är dina uppgifter alltid sekretesskyddade hos stadsmiljöförvaltningen.

  Om vi får in en blankett med information som vi inte bedömer som nödvändig för att föraren ska kunna utföra sitt uppdrag, kommer vi att arkivera blanketten och informera dig om detta.

  Samtycke till utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

 9. 9

  Fullmakt för ombud

  Du kan ge en person fullmakt att företräda dig i ärenden om färdtjänsttillstånd i Göteborgs Stad. Fullmakten gäller tills vidare men kan när som helst återkallas av dig.

  Fullmakt för ombud vid ansökan om färdtjänsttillstånd

Broschyr om färdtjänst

Du som vill kan läsa mer om vad färdtjänst är i broschyren "Vad är färdtjänst?".

Broschyr Vad är färdtjänst?

Tietoa suomeksi/Information på finska

Tee hakemus kuljetuspalveluun

Kontakta serviceresor

Har du frågor om ditt färdtjänsttillstånd så kan du kontakta serviceresor.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Färdtjänsttillstånd", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

Öppettider

Kontakta serviceresors kundservice

Har du andra synpunkter eller frågor om färdtjänst kan du kontakta serviceresors kundservice.
${loading}