Till sidans huvudinnehåll
Två händer håller en bukett med vilda blommor

Hospice

Hospice är ett vårdalternativ för din sista tid i livet. På hospice får du vård i en hemlik miljö där det finns särskild tid för samtal. Du ansöker själv om plats på hospice.

Om hospice

Palliativ vård är lindrande vård för människor i livets slutskede. Den palliativa vården är en helhetsvård som finns till både för dig som är sjuk och för dina anhöriga. Målet är att du ska få en så god livskvalitet som möjligt den sista tiden.

Ansök om hospice

Hospice i Göteborg samordnar vårdplatserna på de hospice som finns i Göteborg. Handläggarna har kontakt med olika vårdgivare i Göteborg. Har du frågor om hospice eller om din ansökan är du välkommen att höra av dig till oss.

Relaterad information

Händer som håller varandra

Helhetssyn präglar vården på hospice

När en person har en fortskridande obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede, kan hospice vara ett vårdalternativ. Här erbjuds palliativ vård som tar hänsyn till hela människan och dennes behov. Och då handlar det inte bara om medicinsk vård. (1177.se)

${loading}