Till sidans huvudinnehåll
Närbild på blodtryckstagning med blodtrycksmanschett.

Sjukvård

Sjukvård är i första hand Västra Götalandsregionens ansvar. Har du svårt att ta dig till din vårdcentral eller behöver du hälso- och sjukvård flera gånger i veckan, kanske till och med dygnet runt, då är det kommunen som hjälper dig.

Ansvarsfördelning kommun och region

Den vård du behöver ges ofta av både kommun och region. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård du får vare sig det är i hemmet eller på sjukhus. Vilken vårdgivare som ansvarar för vad står i hälso- och sjukvårdslagen och i särskilda avtal som finns mellan kommun och region.

Sjukvård i Västra Götalandsregionen

Sjukvård är i första hand Västra Götalandsregionens ansvar. Vi vill ändå ge dig information om vart du kan vända dig om du har frågor om vård och sjukdom eller vill hitta sjukhus eller vårdcentral.

Medicinskt ansvariga

För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och rehabilitering som erbjuds inom kommunens vård och omsorg är god och säker finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Relaterad information

Sedlar i en plånbok.
Omsorg och stöd

Avgifter och kostnader

Vad hjälp i hemmet kostar beror såklart på vilken slags hjälp du får. Kommunal hälso- och sjukvård är gratis medan andra tjänster har fast avgift.

Kvinna håller en bukett med sommarblommor
Omsorg och stöd

Begravning

När någon närstående avlider bör du som anhörig snarast efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att ordna med begravning.

${loading}