Till sidans huvudinnehåll
Medicin ges intravenöst i central venkateter.

Om kommunal hälso- och sjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral, kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård (kommunal primärvård). Det gör det möjligt för dig att få vård hemma, både under en kortare eller längre period.

Primärvård är ett delat ansvar mellan region och kommun. Kommunal primärvård (hälso- och sjukvård) innebär att du kan få vård eller rehabilitering dygnet runt i din bostad om du inte kan ta dig till din vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder. 

Vad kan jag få hjälp med?

Den kommunala hälso- och sjukvården kan bland annat hjälpa dig med din medicin, sår, smärtlindring, rehabilitering, injektioner och om du behöver extra näring i form av dropp eller sond. Inom den kommunala hälso- och sjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och farmaceuter.

Har jag rätt till kommunal hälso- och sjukvård?

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få kommunal hälso- och sjukvård. Ta kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården och be om en första bedömning.

Kommunal hälso- och sjukvård inom särskilda boenden

Om du bor på ett vård- och omsorgsboende eller på ett boende för personer med funktionsnedsättning, har kommunen alltid ansvar för din hälsa och sjukvård.

Personalen på boendet kan hjälpa dig att ta kontakt med till exempel en fysioterapeut/sjukgymnast om du vill det.

Hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar alltid med personalen på boendet för att du ska få den hjälp du behöver.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Kotisairaanhoito/Hemsjukvård

Kontakta den kommunala hälso- och sjukvården

Har du synpunkter eller frågor kring hemsjukvård så kan du kontakta den kommunala hälso- och sjukvården.

${loading}