Till sidans huvudinnehåll
Lagboken, på bokryggen står det Sveriges rikes lag.

Lagar och regler som styr äldreomsorgen


Äldreomsorgen regleras främst utifrån socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till äldreomsorg. Den innehåller regler för hur kommunen ska hjälpa dig som inte kan få stöd på något annat sätt.

Hjälpen som du kan få kallas bistånd. Biståndet ska bidra till att du får en rimlig levnadsnivå och ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Kontakta socialsekreterarna i området du bor för att diskutera dina behov.

Socialtjänstlagen bygger på frivillighet och en ansökan måste komma från dig, den det berör. Du har alltid rätt att ansöka och få din sak utredd och prövad.

Kommunens ansvar

I Göteborg är det politikerna i kommunfullmäktige som beslutar om riktlinjer för staden. Politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att lagar och riktlinjer följs. Insatserna kommunen erbjuder ska vara av god kvalitet och personalen ska vara rätt utbildad och ha rätt erfarenhet. Kommunens hjälp till dig ska ni utforma och genomföra tillsammans.

Har du frågor, synpunkter eller klagomål kan du använda Göteborgs Stads digitala synpunktsblankett

Tietoa suomeksi/Information på finska

Lait ja säännöt/Lagar och regler

Kontakta en socialsekreterare

Har du synpunkter eller frågor om äldreomsorg kan du kontakta socialsekreterarna för området där du bor.

${loading}