Till sidans huvudinnehåll
En fysioterapeut tillsammans med en omsorgstagare.

Vilket stöd kan du få?

Äldreomsorgen vill hjälpa dig så att du kan klara dig själv så länge som möjligt. Därför erbjuder vi hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vi ger hemtjänst, hospice och kommunal hälso- och sjukvård till alla oavsett ålder och när det inte går att bo kvar hemma längre kan du hyra en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende.

Det här stödet kan du få

Om du eller din närstående inte längre klarar av vardagen har du rätt att få hjälp. Det finns flera olika former av stöd du kan ansöka om beroende på din situation.

Lagar och regler

Äldreomsorgen regleras främst utifrån socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Ansök om äldreomsorg

När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du träffa en socialsekreterare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Godman, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Trafik och resor

Färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Kvinna tittar på sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar de delar av sitt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. (socialstyrelsen.se)

${loading}