Till sidans huvudinnehåll
En socialsekreterare bläddrar i en broschyr på hembesök hos en äldre kvinna.

Vilket stöd kan du få?

Vi vill hjälpa dig bo kvar hemma och klara dig själv så länge som möjligt. Därför erbjuder vi flera gratis tjänster och aktiviteter som exempelvis fixartjänst, mötesplatser eller råd från en syninstruktör. När du har ett stort behov av stöd i vardagen kan du ansöka om hemtjänst, hemsjukvård eller lägenhet på vård- och omsorgsboende.

Det här stödet kan du få

Det finns många olika former av aktiviteter, stöd och hjälp för dig eller din närstående. En del är gratis och kräver inget biståndsbeslut. En del stöd behöver du ansöka om och då får du prata om dina behov med en socialsekreterare. Under samtalet får du råd om vilka olika stöd som finns.

Lagar och regler

Äldreomsorgen regleras främst utifrån socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Ansök om äldreomsorg

När du har ett stort behov av stöd för att klara av vardagen kan du ansöka om äldreomsorg. Då kommer du få prata med en socialsekreterare och berätta om vilka behov du har. Socialsekreteraren berättar vilken hjälp eller vilket stöd som kan passa dig och gör en utredning.

Relaterad information

Två personer framför dator tittar på papper.
Omsorg och stöd

Godman, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Bild på en grön färdtjänstbil i storlek med en personbil. Den är ute och kör på vägen.
Trafik och resor

Färdtjänst

Färdtjänst finns för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Kvinna tittar på sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar de delar av sitt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. (socialstyrelsen.se)

 Ett foto av pärmar och papper i en bokhylla.
Kommun och politik

Nationell kvalitetsuppföljning

Här kan du ta del av mätningar och uppföljningar som myndigheter gör av kommuner, däribland Göteborgs Stad.

${loading}