Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
En fysioterapeut tillsammans med en omsorgstagare.

Vilket stöd kan du få?

Äldreomsorgen vill hjälpa dig så att du kan klara dig själv så länge som möjligt. Därför erbjuder vi hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vi ger hemtjänst, hospice och kommunal hälso- och sjukvård till alla oavsett ålder och när det inte går att bo kvar hemma längre kan du hyra en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende.

Vem kan få stöd?

Om du som äldre eller närstående inte längre klarar av vardagen har du rätt att få hjälp. Det finns flera olika former av stöd du kan ansöka om beroende på din situation och hur gammal du är.

Lagar och regler

Äldreomsorgen regleras främst utifrån socialtjänstlagen och det är Göteborgs Stads politiker som beslutar om äldreomsorgen.

Ansök om äldreomsorg

När du ansöker om stöd eller hjälp från äldreomsorgen får du först träffa en socialsekreterare. Det görs då en utredning om ditt behov av omsorg och vilket stöd vi kan erbjuda.

Relaterad information

Kvinna tittar på sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

Socialstyrelsen arbetar för att äldre personer ska få god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Här presenterar de delar av sitt arbete för att stödja hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. (socialstyrelsen.se)

Relaterad information

En person tar kort på sina vänner med mobiltelefonen.
Kommun och politik

Våra verksamheter

Du som är äldre kan få råd och hjälp av Göteborgs Stad. Här hittar du information om vilka möjligheter det finns för dig som är äldre att leva ett aktivt liv som senior och vilket stöd som finns i kommunen.

${loading}