Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

När du skickar en fråga via det här formuläret registreras din fråga som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Din fråga tar vi hand om eller skickar vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

Gäller ditt förslag en idé som politikerna behöver besluta om, ska du istället skicka in den som ett Göteborgsförslag (e-förslag)

Kontaktformulär

Hjälp oss att kategorisera din synpunkt, du kan välja flera alternativ obligatoriskt

Kontaktuppgifter

Återkoppling

Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig