Till sidans huvudinnehåll

Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende


När det inte längre fungerar att bo kvar hemma är det dags att ansöka om lägenhet på vård- och omsorgsboende.

Så här ansöker du:

 1. 1

  Ansök om lägenhet via alternativ 1, 2 eller 3

  För dig som bor i Göteborg finns tre olika sätt att ansöka om lägenhet. Välj det sätt som passar dig bäst. Bor du i en annan kommun ansöker du på webben eller via blankett.

  1) Ansök på webben via e-tjänst

  Logga in med e-legitimation. Alla dina personuppgifter hämtas automatiskt. Observera att det måste vara den sökandes e-legitimation som används.
  E-legitimation.

  Ansök om vård- och omsorgsboende för dig som bor i Göteborg

  Om du bor i en annan kommun behandlar vi din ansökan på samma sätt som om du skulle bo i Göteborg.

  Ansök om vård- och omsorgsboende från annan kommun

  Mer information för sökande från annan kommun

  Skyddade personuppgifter?

  Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

  2) Ansök hos en socialsekreterare

  Kontakta socialsekreteraren i stadsdelen där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver och vilken form av vård- och omsorgsboende som passar just dig.

  3) Ansök via blankett

  Du kan också ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende", som finns här under.

  Ansöker du via blankett ska den skickas till:

  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
  Att: [din stadsdel]
  Box 334
  421 23 Västra Frölunda

  Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende för dig som bor i Göteborg
  Ansök om lägenhet på vård- och omsorgsboende från annan kommun
  Vanhustenasuntohakemus - blankett på finska

 2. 2

  En utredning görs

  När du gjort en ansökan om vård- och omsorgsboende kommer socialsekreteraren att börja en utredning. De tittar på vilket stöd du behöver och om du har rätt till en lägenhet på ett vård- och omsorgsboende. För att få plats på ett boende måste du ha stora behov av omvårdnad. Din ansökan prövas individuellt och beslutas med stöd av socialtjänstlagen.

  I de flesta fall utreds först om du kan få dina behov tillgodosedda med insatser i hemmet i form av hemtjänst och/eller hemsjukvård.

 3. 3

  Du får ett skriftligt beslut

  Utredningen avslutas med ett beslut om du får det stöd du har ansökt om eller inte. Beslutet får du skriftligen till antingen till din digitala brevlåda om du har en sån, eller hem till dig.

  Om du får avslag på din ansökan ska det finnas information om hur du gör för att överklaga. Du kan alltid överklaga ett beslut och om du vill kan din socialsekreterare hjälpa dig.

 4. 4

  Fundera nu på hur du vill bo?

  Du har nu möjlighet att söka vård- och omsorgsboende inom hela Göteborg. Du kan önska boende i en särskild stadsdel, ett specifikt boende eller en viss inriktning. I din ansökan kan du ange upp till tre alternativa önskemål.

  Om du har en partner kan ni ansöka om att få bo tillsammans på vård- och omsorgsboende i så kallat parboende. Det gäller även om din partner inte har behov av vård och omsorg.

Hur lång är väntetiden?

När du har fått ett beslut om att du ska få bo på ett vård- och omsorgsboende försöker vi så snart som möjligt hitta ett boende som passar dina behov.

Väntetider och erbjudande

Vad kostar det?

Det är vilken typ av boende du får som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

För vården och omsorgen på ett vård- och omsorgsboende betalar du upp till en maxavgift. Utöver det betalar du för mat och hyra. 

Avgifter och kostnader för boenden för äldre

Att tänka på när du fått en lägenhet

När du fått en lägenhet och bestämt dig för att flytta in kommer säkert flera frågor upp. Vad ska tas med och vad behöver göras innan flytt? Vi har samlat några av de frågor du kan tänkas ha på sidan,

Att tänka på inför din flytt till vård- och omsorgsboende

Är du anhörig?

Du kan hjälpa din närstående att fylla i själva ansökan men ansökan måste komma från personen det gäller. Som anhörig kan du också "anmäla behov", då kontaktar en socialsekreterare din närstående.

Som anhörig kan du ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Mer information om anhörigstöd

Hitta socialsekreterare inom äldreomsorgen

Har du synpunkter eller frågor om ansökan till vård- och omsorgsboende kan du kontakta socialsekreteraren i området där du bor.

Relaterad information

Händer skriver på en dator
Kommun och politik

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet du fått kan du överklaga via ett så kallat förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet du inte är nöjd med.

En blå pin med texten
Kommun och politik

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

Illustration föreställande ett förstoringsglas.
Omsorg och stöd

Jämför och välj utförare av hemtjänst

Hitta och jämför kommunala och privata utförare. Fyll i din adress för att se vilka du kan välja mellan.

${loading}