Till sidans huvudinnehåll

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030


Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Relaterad information

Ekologisk hållbar stad 2030

Ett ekologiskt hållbart Göteborg

Det är dags att gå från ord till handling! 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Genom Göteborgs miljö- och klimatmål kan vi jobba tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier. Information om hur Göteborgs Stad kraftsamlar för ett ekologiskt hållbart Göteborg finns på enhetssidan Miljö och klimat Göteborg 2030.

Nyheter från Vårt Göteborg

Ett foto av en person som parkerar en cykel vid en svart tegelvägg.

Första rapporten från klimatrådet är klar

2023-12-19

Göteborgs Stads klimatråd har publicerat sin första årliga rapport. Rådet har analyserat och föreslagit åtgärder för hur staden ska nå målen i miljö- och klimatprogrammet.

Anna Ledin inleder

Så ska Göteborgs Stad nå miljö- och klimatmålen

2023-11-23

“Det var ett gott engagemang, helt fullt i lokalen”. Så beskriver Anna Ledin, direktör för miljöförvaltningen, förra veckans miljö- och klimatevent.

Foto: Lo Birgersson

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet

2023-06-27

För första gången har uppföljningen av mål och delmål för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram sammanställts. Uppföljningen visar att det går åt rätt håll, men takten behöver ökas avsevärt.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}