Till sidans huvudinnehåll
Vatten och en holme med fåglar.

Program och planer för miljö och klimat

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030

Miljö- och klimatprogram för Göteborgs Stad 2021-2030 ska driva och öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan.

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030

Syftet med energiplanen är bland annat att driva på åtgärder för att nå miljömålet för klimatet i miljö- och klimatprogrammet.

Åtgärdsplan för god vattenstatus

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att kommunen ska nå miljökvalitetsnormerna för vatten enligt gällande lagstiftning. Vi genomför en rad åtgärder inom vattenförvaltningen för att göteborgarna ska kunna njuta av rena badsjöar, gott vatten i kranen och en tillvaro med betydligt färre gifter.

Åtgärdsprogram mot buller

Göteborgs Stad planerar och bygger för att skapa en trivsam och attraktiv stad med tillgång till goda ljudmiljöer. Därför arbetar vi med en rad åtgärder både för att minska bullret och för att förhindra nya bullerproblem.

Relaterad information

En ekologiskt hållbar stad, illustration

Ett ekologiskt hållbart Göteborg

Det är dags att gå från ord till handling! 2030 ska Göteborg vara en ekologiskt hållbar stad. För att komma dit måste vi ställa om. Genom Göteborgs miljö- och klimatmål kan vi jobba tillsammans med gemensamma arbetssätt och strategier. Information om hur Göteborgs Stad kraftsamlar för ett ekologiskt hållbart Göteborg finns på enhetssidan Miljö och klimat Göteborg 2030.

Foto: Lo Birgersson

Första rapporten från klimatrådet är klar

Göteborgs Stads klimatråd har publicerat sin första årliga rapport. Rådet har analyserat och föreslagit åtgärder för hur staden ska nå målen i miljö- och klimatprogrammet. Rådet har kommit fram till fyra viktiga områden som staden behöver fokusera på för att nå målen. Läs artikel i nättidningen Vårt Göteborg.

Foto: Lo Birgersson

Uppföljning av miljö- och klimatprogrammet

För första gången har uppföljningen av mål och delmål för Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030 sammanställts i en rapport. Programmet syftar till att öka takten i arbetet med en ekologiskt hållbar stad – för naturen, klimatet och människan. Uppföljningen visar att det går åt rätt håll, men takten behöver ökas avsevärt. Läs artikel i nättidningen Vårt Göteborg.

Foto över Mölndalsån. Fotograf: Ulrik Fallström

Göteborgs Stads vattenstatus ska höjas

Göteborgs Stads vattenkvalitet måste bli bättre, den biologiska mångfalden ska öka och staden ska arbeta mer effektivt för att få renare hav, sjöar och vattendrag. Flera åtgärder föreslås nu i den nya åtgärdsplan som har tagits fram i miljöförvaltningens regi. Läs artikel i nättidningen Vårt Göteborg.

Foto: Frida Winter

Så får Göteborg konkret stöd att bli klimatneutral stad

Göteborgs Stad har utsetts till en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer. Men vad innebär det konkret för arbetet med att nå målet om ett klimatavtryck nära noll 2030? Staden får bland annat tillgång till rådgivning, nätverk, förbättrad möjlighet till finansiering och en möjlighet att påverka. På så sätt kan omställningen gå snabbare, samtidigt som det sätter Göteborg på kartan. Läs artikel i nättidningen Vårt Göteborg.

${loading}