Till sidans huvudinnehåll

Utbildningsnämndens arbete

Utbildningsnämnden är utbildningsförvaltningens politiska styrning.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i utbildningsnämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från utbildningsnämnden.

Nämndens uppdrag

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, att utföra vuxenutbildning, att det finns resurser för verksamhetsutveckling, studie- och yrkesvägledning, samt undervisning- och studiehandledning på modersmål.

Mötestider

Mötestider för utbildningsnämndens sammanträden.

Budget och årsrapport

Utbildningsnämndens budget är utbildningsförvaltningens övergripande styrdokument. Den innehåller de mål och uppdrag som nämnden har fått från kommunfullmäktige samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.
${loading}