Till sidans huvudinnehåll

Budget, verksamhetsplan och årsrapport för utbildningsnämnden


Utbildningsnämndens budget är utbildningsförvaltningens övergripande styrdokument. Den innehåller de mål och uppdrag som nämnden har fått från kommunfullmäktige samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten.

Budget och verksamhetsplan

Nämndens budget utgår från Göteborgs stads budget där övergripande mål för staden och specifika mål för nämndens verksamheter anges. Kommunfullmäktige kan också ge olika uppdrag till utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden tar även fram egna mål och uppdrag som förvaltningen ska genomföra. I utbildningsnämndens verksamhetsplan beskrivs strategier och insatser för att uppnå nämndens mål.

Årsrapport

Under året följs nämndens budget och verksamhetsplan upp vid tre tillfällen. I mars och augusti görs delårsuppföljningar och efter årets slut görs en årsrapport. Uppföljning görs både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv vilket innebär en uppföljning och analys av måluppfyllelse, beskrivning av hur förvaltningen tagit sig an de uppdrag som getts, eventuella avvikelser med mera.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om utbildningsnämnden så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}