Till sidans huvudinnehåll

Utbildningsnämndens uppdrag


Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, att utföra vuxenutbildning, att det finns resurser för verksamhetsutveckling, studie- och yrkesvägledning, samt undervisning- och studiehandledning på modersmål.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Utbildningsnämnden ansvarar för den del av kommunens uppgifter som handlar om gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Detta ansvar styrs av nationella lagar och förordningar, exempelvis skollagen och kommunallagen.

Utföra vuxenutbildning

Ansvaret för vuxenutbildningen i Göteborg är delat mellan två nämnder. Utbildningsnämnden ansvarar för att utföra vuxenutbildning medan Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning ansvarar för samordning, strategisk planering och antagning för den kommunala vuxenutbildningen. 

Resurser för verksamhetsutveckling inom skolan och förskolan

Utbildningsnämnden ansvarar för att det finns resurser för att stödja och samordna för staden gemensam verksamhetsutveckling inom samtliga skolformer inklusive fritidshem. (Detta gör man via Center för skolutveckling).

Studie- och yrkesvägledare för alla elever

Utbildningsnämndens ansvarar för att det finns studie- och yrkesvägledare för alla elever inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i kommunens regi. (Detta gör man via Vägledningscentrum).

Undervisning- och studiehandledning på modersmål

Utbildningsnämnden ansvarar för att det ska finnas modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål inom grundskola och gymnasieskola samt modersmålsstöd inom förskolan. (Detta gör man via Språkcentrum).

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om utbildningsnämndens uppdrag så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}