Till sidans huvudinnehåll

Förskolenämnden

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten. Här hittar du dels datum för nämndmötena, dels en länk till förskolenämndens ledamöter samt protokoll.

Nämndens uppdrag

Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten.

Mötestider

Här hittar du förskolenämndens mötesdatum för 2024.

Budget och årsrapport

Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för fortsatt förbättring.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i förskolenämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter förskolenämndens handlingar och protokoll.

${loading}