Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Två barn står framför fönster med bilder på bokstäver inne i en förskolan. Den ena pojken pekr på en bokstav.

Förskoleförvaltningen

Förskoleförvaltningen ansvarar för de kommunala förskolorna, familjedaghemmen och öppna förskolorna. Här hittar du information om organisationen där barnens lärande och utveckling är i centrum.

Organisation och ledning

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg. Förvaltningen ansvarar också för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Totalt arbetar cirka 8 900 medarbetare inom förvaltningen.

Våra verksamheter

Förskoleförvaltningen ansvarar för omkring 360 kommunala förskolor, ett 40-tal dagbarnvårdare och 21 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Så behandlar vi personuppgifter

Dataskyddsförordningen är till för att skydda din personliga integritet när exempelvis en myndighet behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns lagligt stöd för att göra det.

Resursfördelning förskola

Förskoleförvaltningens resursfördelningsmodell innebär att vi satsar mer där det behövs mest.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i förskolenämnden.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från förskolenämnden.

Ett barn och en pedagog gör experiment  med vatten vid ett bord i förskola.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förskoleförvaltningen eller nämndens arbete kan du lämna dem i Göteborgs Stads synpunktshantering.

ett barn som sitter och två barn som står i bakgrunden och klappar
Företag och organisationer

Ansök om att starta eller förändra fristående barnomsorg

Vill du starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) måste verksamheten uppfylla vissa krav, som du kan ta del av här.

${loading}