Till sidans huvudinnehåll

Förskolenämndens uppdrag


Förskolenämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Nämnden sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten.

Förskolenämnden ansvarar för kommunala förskolor och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Nämnden ansvarar även för kommunala öppna förskolor och omsorg på obekväm arbetstid. Dessutom utövar nämnden tillsyn över fristående förskolor.

Förskolenämnden ska samverka med grundskolenämnd och utbildningsnämnd, samt övriga nämnder, andra myndigheter och organisationer.

Förskolenämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}