Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Budget och årsrapport för förskolenämnden


Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för fortsatt förbättring.

Budget

Förskolenämnden har ansvar för förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor i Göteborgs stad. Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Bland annat beslutas om hur mycket pengar som ska gå till verksamheten, den så kallade barnpengen.

Utifrån budgeten beslutar förskolenämnden om en verksamhetsplan som beskriver vad nämnden ska göra under året för att nå beslutade mål. Utvecklingen av arbetet följs upp vid tre tillfällen under året. 

Förskolenämndens budget och verksamhetsplan 2024

Årsrapport

Efter varje år fattar nämnden beslut om en årsrapport. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för fortsatt förbättring. Rapporten innehåller både information om ekonomi och personal, och även om hur den pedagogiska verksamheten för barnen har genomförts och utvecklats under året.

Förskolenämndens årsrapport 2023

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om budget och årsrapport kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}