Till sidans huvudinnehåll

Budget och årsrapport för förskolenämnden


Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för att fortsatt förbättring.

Förskolenämnden har ansvar för förskolor, pedagogisk omsorg och öppna förskolor i Göteborgs stad. Varje år beslutar nämnden om en budget som ska gälla för nästa år. Den innehåller mål och uppdrag som ska uppnås och hur resurserna ska fördelas. Bland annat beslutas om hur mycket pengar som ska gå till verksamheten, den så kallade barnpengen. Utifrån budgeten beslutar förskolenämnden om en verksamhetsplan som beskriver vad nämnden ska göra under året för att nå beslutade mål. Utvecklingen av arbetet följs upp vid tre tillfällen under året. 

Efter varje år fattar nämnden beslut om en årsrapport. Årsrapporten redogör för hur verksamheten har utvecklats under året och vad som krävs för att fortsatt förbättring. Rapporten innehåller både information om ekonomi och personal, men även om hur den pedagogiska verksamheten för barnen har genomförts och utvecklats under året.


Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om budget och årsrapport kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}