Till sidans huvudinnehåll
En ordförandeklubba framför en hög med papper

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag

Reglemente och lagar beskriver äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag och ansvar.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden är en av sex socialnämnder i Göteborgs Stad. Nämnden ska ansvara för kommunens uppgifter inom verksamhetsområde äldre samt hälso-och sjukvård. Exempel på nämndens uppgifter:

  • Nämnden handlägger ärenden och fattar samt verkställer beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen avseende människor som är i behov av stöd och hjälp på grund av ålder.
  • Nämnden ansvarar för att tillhandahålla både individuellt behovsprövade och allmänt riktade insatser för äldre människor, exempelvis bostad i en särskild boendeform, hemtjänst och dagverksamhet respektive öppna verksamheter.
  • Nämnden ansvarar för vissa uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen.
  • Nämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är äldre och har en fysisk funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.
  • Nämnden ska i sin organisation skapa förutsättningar för samverkan internt, externt och på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.
  • Nämnden har ett individutskott för handläggning av individärenden.

Du kan läsa mer om äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag i nämndens reglemente.

Reglemente och lagar

Kontakta äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 334
421 23 Västra Frölunda

${loading}