Till sidans huvudinnehåll
En persons skrivbord på sammanträde. Hen har en frukt, ett vattenglas, läsplatta och dokument framför sig.

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Vår nämnd består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Våra folkvalda politiker beslutar bland annat om den budget som styr vårt arbete.

Relaterad information

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden och deras kontaktuppgifter.

Handlingar och protokoll

Söker du efter handlingar och protokoll från äldre samt vård- och omsorgsnämnden hittar du dem här.

Nämndens uppdrag

Reglemente och lagar beskriver äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag och ansvar.

Mötestider

Nämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Dagordning och protokoll finns att ladda ner digitalt.

Budget och årsrapport

Våra folkvalda politiker beslutar om den budget som styr förvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.
${loading}