Till sidans huvudinnehåll
En persons skrivbord på sammanträde. Hen har en frukt, ett vattenglas, läsplatta och dokument framför sig.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd

Våra pensionärsråd är uppdelade i ett förvaltningsövergripande råd och fyra lokala råd, ett för varje stadsområde. Råden ska vara forum för dialog och behandla frågor inom nämndens ansvarsområden som berör pensionärer som grupp.

Förvaltningsövergripande råd

Det övergripande pensionärsrådet är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för seniorer, så att den service som nämnden levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Lokalt råd Centrum

Pensionärsrådet i Centrum är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Lokalt råd Hisingen

Pensionärsrådet på Hisingen är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Lokalt råd Nordost

Pensionärsrådet i Nordost är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Lokalt råd Sydväst

Pensionärsrådet i Sydväst är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Relaterad information

Göteborgs Stads pensionärsråd

Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika pensionärsorganisationer och kommunledningen i Göteborg.

${loading}