Till sidans huvudinnehåll

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningsövergripande råd

Det övergripande pensionärsrådet är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för seniorer, så att den service som nämnden levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning.

Arbetsordning för pensionärsråden

Mötestider

 • 8 februari
 • 30 maj
 • 24 oktober

Pensionärsrådets deltagare

Rådet består av elva representanter från civilsamhället och sex politiska representanter från nämnden för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Representanter från intresseorganisationer

 • Gerda Svendsen (SKPF)
 • Zaidi Folias (SKPF)
 • Anna-Lena Stjernlöf (SKPF)
 • José Arévalo (SKPF)
 • Lena Gustafsson (SPF)
 • Christina Ramberg (SPF)
 • Britt Johansson (SPF)
 • Charlotte Kaurin (PRO)
 • Britt-Marie Törngren (PRO)
 • Birgitta Ljungström Bengtsson (PRO)
 • Olof Kjernald (RPG)
 • Lena Hultén (Anhörig Göteborg)
 • Agneta Wirén (HBT-seniorerna)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)

Politiska representanter

De valda representanterna från nämnden för äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen är:

 • Marina Johansson (S)
 • Peter Svensson (V)
 • Annelie Rhedin (M)
 • Mariette Höij Risberg (D)
 • Emina Music (C)
 • Martina Lundquist (SD)

Kontaktuppgifter finns i Förtroendemannaregistret.
Förtroendemannaregistret

Kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 334
421 32 Västra Frölunda

${loading}