Till sidans huvudinnehåll

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Lokalt råd Centrum

Pensionärsrådet i Centrum är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Inom stadsområde Centrum finns knappt 30 000 folkbokförda personer över 65 år. Av dessa är cirka 85 procent födda i Sverige.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning.
Arbetsordning för pensionärsråden

Medlemmar i Centrums pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna

 • Anna Ekskog Hallmén (SKPF)
 • Anna-Lena Stjernlöf (SKPF)
 • Ann Odin (SKPF)
 • Ulla Cronesberry (SKPF)
 • Lena Gustafsson (SPF Seniorerna)
 • Ann-Katrin Blomster (SPF Seniorerna)
 • Nina Jonnerhag (SPF Seniorerna)
 • Kenneth Strandborg (SPF Seniorerna)
 • Charlotte Kaurin (PRO Göteborg)
 • Anita Danielsson (PRO Göteborg)
 • Britt Palmqvist (RPG)
 • Olof Kjernald (RPG)
 • Agneta Wirén (HBT-Seniorerna)
 • Brittmo Bernhardsson (Anhörig Göteborg)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)

Från äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen

Monika Bondesson, avdelningschef hemtjänst
Telefon: 031-365 78 81
E-post: monika.bondesson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Emma Höjgaard, avdelningschef ekonomi
Telefon: 031-365 10 77
E-post: emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Karin Gréen, avdelningssekreterare hemtjänst och sekreterare i rådet
Telefon: 031-365 42 28
E-post: karin.2.green@aldrevardomsorg.goteborg.se

Representanter från övriga avdelningar deltar i rådet efter önskemål och behov.

Pensionärsrådet i Centrum representerar

Kålltorp, Torpa, Björkekärr, Kallebäck, Skår, Kärralund, Krokslätt, Johanneberg, Guldheden, Landala, Olivedal, Haga, Annedal, Änggården, Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget, Masthugget, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, Stampen, Heden, Lunden, Härlanda, Överås, Olskroken, Redbergslid och Bagaregården.

Kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd

Har du synpunkter eller frågor så kan du kontakta Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 334
421 32 Västra Frölunda

${loading}